Вакцинаны үлеп-хуваап, чорудуп турар

  0
  3

  Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының дыңнатканы-биле алырга, Гам-Ковид-Вак вакцинаның 7800 кезек улуг туңу республикада чедип келген.

  Бөгүн улуг-хүн хүнү турзажок, СПИД төвү кожууннарның тарылга черлеринче вакцинаны үлеп-хуваап, чорудуп турар.

  Бирги ээлчегде улуг назылыг улус сovid-19-тан вакцина-биле камгаланыр эргелиг.

  Республикада 39 тарылга пунктузун тургускан, шимченири багай кижилерни, ырак-узак черлерниң чурттакчыларын, малчыннарны көжүп чоруур эмчи бригадалары тарыдар.

  Реклама