Владислав Ховалыг вакцинация пунктузунга четкен

  0
  5

  Бөгүн, апрель 14-те, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Кызыл хоорайның Восток микрорайонунда көдээ ажыл-агый рыногунуң баазазында чаа ажыттынган вакцинация пунктузунга четкен. Найысылалдың чурттакчыларынга коронавируска удур тарылга чорударынга эптиг кылдыр немелде пунктуну апрель 10-да ажыткан.

  Ам кызылчылар көдээ ажыл-агый рыногунуң девискээринге чүгле тус черниң бараан бүдүрүкчүлериниң продукциязын садып алыр эвес, коронавируска удур тарылганы база аңаа эрттип аргалыг. Ында тускай мобильдиг пунктуну организастаан.

  Владислав Ховалыг чурттакчы чон болгаш эмчилер-биле ужуражып чугаалашкан. Бо мобильдиг пунктунга бир хүнде 20-30 хире кижи вакцинацияны эрттип турар дээрзин терапевт эмчи Айлаң Шии-Сүрүн чугаалаан. Ол ышкаш тарылга эртип алыксап турар кижилер мындыг немелде пунктуларны тургусканы эптиг деп демдеглээн. Ылаңгыя назыны улуг кижилерге, хөй каът чада үнүп турбас.

  Владислав Товарищтаевич тус чер бүдүрүкчүлериниң аъш-чем барааннарын сонуургаан. Ол сметана, конфеталар дээш өске-даа аъш-чемни садып алган.

  Вакцинация пунктузу көдээ ажыл-агый рыногунуң баазазында-даа болза, эмчилер ковид-19 аарыынга удур вакцинаны шыгжаар байдалының шупту негелдезин сагып турар. Тываның Кадык камгалал яамызының дыңнадыы-биле, республикада 4 муң туң “ЭпиВакКорона” вакцина келген. Бо үеде оларның улуг кезээн үлеп хувааган.

  Найысылалда вакцинация организастыг болгаш бедик деңнелде эртип турарын Владислав Ховалыг дыңнаткан.

  Чуруктарны Виталий Шайфуллин тырттырган.

  Реклама