Ыдыктыг Татьянага тураскааткан хүн

  0
  11

  Бистиң чуртка Татьяна хүнүн чаңчыл-биле январь 25-те демдеглеп турар. 1755 чылда Москваның университединиң ажыттынганының ачызында, Россияның студентилери Татьяна хүнүн байырлаар апарган.

  Елизавета кадын-хаан “Москва университедин үндезилээриниң дугайында” Чарлыкка атты январь 25-те салган. Николай I хаанның үезинде Татьяна хүнүн чурттуң бүгү дээди өөредилге черлеринге демдеглээр апарган.

  Бо байырлалды “Татьяна хүнү” деп адаан ужуру, хилинчекке таварышкан, ыдыктыг Татьяна Крещенскаяга тураскааткан. Чүге дээрге январь 25-те студентилер сессиязы төнерге, өөредилгезинге дузалажыр кылдыр, ыдыктыг Татьянага тейлеп, лаалар кыпсыр турган. Ол чаңчылды студентилер бо хүнге чедир сагыыр апарган.

  Бо хүнде Москваның күрүне университединиң девискээринде ыдыктыг Татьянаның дуганы ажылдап турар.

  Реклама