“ЮНАРМИЯ” шимчээшкини беш чылдаан

  0
  3

  Архангельск хоорайга «Юнармия: регионнар чылының старды” деп Бүгү-российжи шуулган болган. Аңаа бүгү чурттуң элээди армейжилериниң шимчээшкининиң төлээлери чыылган. Ол шуулганга Тыва Республиканы Бүгү-российжи уруглар болгаш элээдилерниң шериг-патриотчу “ЮНАРМИЯ” хөй-ниити шимчээшкининиң регионалдыг штавының удуртукчузу Айдың Шивидек төлээлээн.

  Бо чылын “ЮНАРМИЯ” шимчээшкини тургустунганындан бээр 5 чыл юбилейин демдеглеп турар. Ол үе дургузунда Россияның 85 регионнарынга 2 муң ажыг тус чер салбырлары ажыттынган, ында 23 муң хире юнармейжи отрядтар бар. Бо шимчээшкинниң төлээ черлери даштыкы чурттарның элчин черлеринде база российжи школаларда тургустунган – АКШ-та, Италияда, Анголада, Арменияда, Белоруссияда, Казахстанда, Киргизияда, Таджикистанда, Абхазияда, Мурнуу Кореяда.

  Шуулган үезинде киржикчилер “Россия Федерациязының хамаатыларынга патриотчу кижизидилге” деп федералдыг төлевилелди боттандырар төлевилелдерин, планнарын таныштырган.

  “ЮНАРМИЯ” шимчээшкининде 785 муң кижи киржип турар. Ол дээрге хүн бүрүде янзы-бүрү бөлгүмнерде болгаш секцияларда барып турар, төөгүнү өөренип, патриотчу акцияларда киржип турар уруглар болгаш элээдилер-дир.

  Бо хүнде Тывада 162 элээди армейжилер отрядында 4158 уруг киржип турар.

  Реклама