1 C
Кызыл
Суббота, 16.10.21

0
Чон аразында кижи Чарлаттынган Адалар хүнүнге уткуштур эр кижиниң сүлдезин бедидер сорулгалыг чер-черлерде хурал-суглаа­лар, культура болгаш спортчу хөй-ле хемчеглерниң эртип турарын интернетте, солун-сеткүүлдерде чырыдып турар....

ШУПТУ ЧҮВЕ БОДУНДАН ХАМААРЖЫР

0
Аас-кежии — ажы-төлүнде Тыва кижиниң байы ажы-төлүнде дээр болгай. Ылаңгыя Ада кижиниң, Ие кижиниң ат-алдарын бедиткен хүннерни калбаа-биле демдеглеп турары дыка өөрүнчүг. Ниитилелдиң кол...