Сылдысчыгаш - Тува Медиа Групп

РОЖДЕСТВО ХҮНҮНДЕ

Рождество хүнүнде Тываның Национал театрынга эрткен уругларның «Октай» фольклор-этниктиг ансамблиниң 30 чыл оюнга тураскааткан концертинче республика чергелиг мини-футбол маргылдаазының киржикчилерин база чалаан. Ырак кожууннардан...

«ХЕНЗИГБЕЙГЕ» УТРЕННИК

Ээрбек суурнуң «Хензигбей» уруглар садынга бичии болгаш улуг бөлүктүң уругларынга «Арга-арыгда дириг амытаннарның Чаа чылга белеткели» деп Чаа чылдың утренниги болуп эрткен. Иштин-даштын ёзулуг тоол...

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ МЭРИНИҢ ЁЛКАЗЫ

Кызылдың мэриниң елказынче хоорай школаларының тергиин өөреникчилерин, спортка болгаш хөй-ниити амыдыралынга идепкейжилерин база амыдыралда берге байдалга таварышкан өг-бүлелерниң уругларын чалаан. Келген уругларга хоорайның мэри Карим...

«СЫЛДЫСЧЫГАШ» – АНЫЯККОРРЛАРНЫҢ ААЛЧЫЗЫ

2020 чылда «Сылдысчыгаш» уруг­лар солуну 75 харлаар. Мен солуннуң ажылдакчыларынга шуптузунга ук байырлалы-биле байыр чедирип, ол-ла хевээр солун, позитивтиг болгаш номчуштуг артарын күзээр-дир мен. «Сылдысчыгаш»...

ЧАА ЧЫЛДЫҢ БЕЛЭЭ

Ном – кижиге эш. Кажан бажыӊга чааскаан олургаш, ынак номун ыыткыр номчуурга, чоок эжи-биле чугаа­лашканы-биле дөмей-ле. Бии-Хем кожууннуӊ уруг­ларның төп ном саӊы бичии уругларныӊ...
57017752