-17.4 C
Кызыл
Пятница, 21.02.20

САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ ЫРААЖЫ КЫС

0
Тывавыстың база бир ховар чараш кызы, ыраажы Шыңгыраа Ондарның салым-чолун сонуургаарлар хөй-ле боор, ынчангаш Шыңгыраа-биле ужуражып, найыралдашканым бижиптейн. Айтып алган шагывыста ыраа­жывыс-биле ужуражып...

ТЫВЫНГЫР НАМСЫРАЙ

0
Кызылдың 5 дугаар гимназияның өөреникчизи дуң­мам Янчат Намсырай 3 класста өөренип турар. Школаларга грипп дээш карантин чарлаптарга, шупту төрелдерниң уруглары арыг агаарлыг,...

ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ – СОВЕТ ЭВИЛЕЛИНИҢ МААДЫРЫ

0
Фашистерни тиилээн юбилейлиг 2020 чылда Төрээн чуртувусту камгалап турган кижилерниң ду­гайында хөйнү бижип турар. Бис оларны билир база оларның аттарын сактып чоруур...

ПЛАСТИЛИНДЕН ДҮРЗҮЛЕР КЫЛЫРЫНГА ЫНАК ООЛ

0
◆ Силерниң үе-чергеңер Кызылдың 14 дугаар школазының 5 «а» клазының өөреникчизи Очур Кыргыс бүгү талазы-биле салым-чаяан­ныг оол. Ол «Эдегей»...

ХОСТУГ ХҮРЕШ МАРГЫЛДААЗЫ

0
Чараш кылдыр чаартынган “Сүбедей” спорт комплекизинге Ада-чурттуң Улуг дайынының Тиилелгезиниң 75 чылынга тураскаадып, Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш 18 харга чедир...

СЕҢЭЭ ЧОРГААРЛАНЫР БИС, КЫРГАН-АЧАЙ!

0
◆ Улуг Тиилелгениң 75 чылынга Мен бодумнуң кырган­ачам дугайында чугаалаксап тур мен. Аңаа дыка чоргаар­ланыр мен. Ооң адын...

МОРЗЕ АЗБУКАЗЫН БИЛИР БОЛГАН

0
◆ Тиилелгениң 75 чылынга Кызылдың 7 дугаар школазынга эрткен неделяда Ленинград хоорайны фашистерниң бүзээлээшкининден долузу-биле хостаанының...

«БЛОКАДА ХЛЕВИ» ХЕМЧЕГ

0
Тываның Национал музейинге «Блокада хлеви» деп Бүгү-Россия хемчээниң байырлыг ажыдыышкыны болган. Бо улуг хемчег Ада-чурттуң Улуг дайынында Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскааткан...

«НАДЯ РУШЕВА – БҮГҮ ЧОННУҢ, КҮРҮНЕНИҢ ӨНЧҮЗҮ»

0
Бир-ле катап Наталья Дойдаловна Ажыкмаа-Рушева-биле чугаалажып олурумда, ол хомудаан сеткилин меңээ илеретти: – Эх, караам көөр турган болза көрем. Дүгде «Юность» сеткүүлү база...

КАЙГАМЧЫКТЫГ СУГ-ЧИНЧИ

0
Ак хар чаапкан. Чанар куштар чылыг чурттарже чана берген, кижилер тоннарлыг болгаш кидис идиктерлиг чоруп турар. Бо чылдың кайы үези-дир, уруглар? Кыш...

СУРАГЛЫГ ТАКСИДЕРМИС

0
Тываның Национал музейинге алдарлыг таксидермист Иван Матвеевич Путинцевтиң 95 чыл оюнга тураскааткан делгелгениң байырлыг ажыдыышкыны болган. Иван Матвеевич Путинцев 1925 чылдың январь 25-те аңчы улустуң...

ЗАПОВЕДНИКТЕР ХҮНҮ

0
1997 чылда «Бүгү делегейниӊ дириг бойдус фондузу» болгаш «Бойдус хүрээ­лелин камгалаар төптүӊ» саналы-биле январь айныӊ 11-ниӊ хүнүн «Заповедниктер болгаш националдыг парктарныӊ хүнү» деп чарлаан. Россияда...

РОЖДЕСТВО ХҮНҮНДЕ

0
Рождество хүнүнде Тываның Национал театрынга эрткен уругларның «Октай» фольклор-этниктиг ансамблиниң 30 чыл оюнга тураскааткан концертинче республика чергелиг мини-футбол маргылдаазының киржикчилерин база чалаан. Ырак кожууннардан...

«ХЕНЗИГБЕЙГЕ» УТРЕННИК

0
Ээрбек суурнуң «Хензигбей» уруглар садынга бичии болгаш улуг бөлүктүң уругларынга «Арга-арыгда дириг амытаннарның Чаа чылга белеткели» деп Чаа чылдың утренниги болуп эрткен. Иштин-даштын ёзулуг тоол...

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ МЭРИНИҢ ЁЛКАЗЫ

0
Кызылдың мэриниң елказынче хоорай школаларының тергиин өөреникчилерин, спортка болгаш хөй-ниити амыдыралынга идепкейжилерин база амыдыралда берге байдалга таварышкан өг-бүлелерниң уругларын чалаан. Келген уругларга хоорайның мэри Карим...

«СЫЛДЫСЧЫГАШ» – АНЫЯККОРРЛАРНЫҢ ААЛЧЫЗЫ

0
2020 чылда «Сылдысчыгаш» уруг­лар солуну 75 харлаар. Мен солуннуң ажылдакчыларынга шуптузунга ук байырлалы-биле байыр чедирип, ол-ла хевээр солун, позитивтиг болгаш номчуштуг артарын күзээр-дир мен. «Сылдысчыгаш»...

ЧАА ЧЫЛДЫҢ БЕЛЭЭ

0
Ном – кижиге эш. Кажан бажыӊга чааскаан олургаш, ынак номун ыыткыр номчуурга, чоок эжи-биле чугаа­лашканы-биле дөмей-ле. Бии-Хем кожууннуӊ уруг­ларның төп ном саӊы бичии уругларныӊ...

ТӨӨГҮНҮҢ АРЫННАРЫ

0
Мен Бии-Хем кожууннуң Шивилиг ортумак школазының 5-ки клазында өөренип турар мен. Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында тыва эки турачы аъттыг эскадроннуң төөгүзүнүң ду­гайын­да Михаил Белекпен­ович...

ХОСТУГ ХҮРЕШКЕ СОНУУРГАЛДЫГ

0
Кемерово облазының Новокузнецк хоорайга Россияның делегей чергелиг класстың спорт мастери Любовь Сальникованың шаңналы дээш элээди уруглар аразынга ажык турнирге хос­туг хүреш маргылдаазы болуп эрткен....

«ПРОЕКТОРИЯ» ФОРУМ

0
◆ Чашкы үениң он чылы Мээң амыдыралымга бодавааным кайгамчык болуушкун болган. Башкым Ирина Владимировна Белкина-биле кады «ПроеКТОриЯ» деп мергежилче угланыышкынныг Форумче чорупкан бис. Ол Ярославль...

ШҮЛҮК МӨӨРЕЙИ

0
Ава дээрге каш-даа харлыг кижиниң эргеленип, чассыксаар эң чоок кижизи болур. Аваларга тураскааткан чеже хөй шүлүктер бижиттинмээн дээрил! К.И. Чуковский аттыг уруг­ларның ном саңынга «Авага...