Үш шоодай марихуана биле боо

  0
  4
  Россия Федерациязының Тыва Республика талазы-биле иштики херектер яамызының муниципалдар аразының “Таңды” иштики херектер килдизиниң ажылдакчылары наркотиктиг бүдүмелдер бүдүрүп, ону садып сайгарып азы боттары хереглеп турар кижилерни илередип тывар сорулга-биле Балгазын сумунуң девискээринге рейдини чоруткан.

  Кем-херек үүлгеткени дээш шииттиргеш, хоругдалга кеземче эрттирип чораан хамааты чурттап турар Балгазын суурдан ырак эвесте кыштагга хыналда дилээшкин ажылдарны чоруткаш, мал кажаазының иштинден марихуана чыттыг үүрмектээн чашпан бар үш шоодайны тыпканнар. Ол шоодайларда марихуананы боду ажыглаар дээш, ховудан чыып, шыгжап алганын чашпан чыырынга каразыттырган 49 харлыг эр кижи байысаалга үезинде өчээн.

  Кылып чоруткан экспертизаның түңнелдери ол эр кижи ниити деңзизи 600 грамм ажыг марихуананы кыштагга шыгжап турганы бадыткаттынган. Ол дээрге улуг хемчээлдиг наркотиктиг бүдүмел деңзизи болур. Россия Федерациязының Кеземче кодекизиниң 228-ки чүүлүнүң 2-ги кезээнде көрдүнгени ёзугаар наркотиктиг бүдүмелдерни улуг хемчээлге бүдүргени болгаш шыгжааны дээш, каразыттырып турар хамаатыга хамаарыштыр истелге херээн оттурган.

  Үш шоодайда марихуанадан өске эрги дүүрге боону болгаш октарлыг 12 холаларны полицейжилер кыштагдан тып алганнар. Дүүргени кырган-ачазы эдилеп чораанын, эрги боо ол-ла хевээр ооң холунга артып каанын, аңнаарынга дээш өске-даа хереглелдерге ажыглаваанын каразыттырып турар кижи тайылбырлаан. Ооң тайылбырын хынаар талазы-биле ажылдарны база иштики херектер органнарының ажылдакчылары чорудар апаар. Боону болгаш октуг холаларны хураагаш, Тыва Республика талазы-биле иштики херектер яамызының эксперт-криминалист төвүнге дужааган.
  Реклама