0
  8

  Чуртта хамаатыларның бот-аңгылалын чарлаан соонда, бистиң республикавыста дистанциялыг болгаш бот-өөредилгеже школачыларның шилчээн. Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайында № 1 школазы Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызының сүмелеээни езугаар өөредилге платформаларын таварыштыр дистанциялыг өөредилгени организастаан. Башкылар соталыг харылзаа, интернет курлавырлары, мессенджерлер таварыштыр өөреникчилер-биле харылзажып, кичээлдерни чорудуп, онаалгаларны хынааш, демдектерни салып турар.
  Шагаан-Арыгның №1 школазында дистанциялыг арга-биле кичээлдеп шыдавас уругларның саны 25, оларның-биле саазында бижээн материалдарны дамчыштыр өөредилгени уламчылаан. Бо таварылгада аныяк эки турачыларның дузазы көскү. Эки турачылар башкылардан даалгаларны электроннуг почта таварыштыр алгаш, саазынче чара парлааш, өөреникчилерниң адрестеринге чедирер. Школачыларга материалдарны дамчыдары санитарлыг нормаларга дүүшкен. Волонтерлар башкыларның онаалгаларын бажыңнарның почта хааржактарынче суп каар, а өөреникчилер онаалгазын кылгаш, харыызын база-ла ынаар салып каарга, эки турачылар улаштыр дамчыдар.
  Алена НАН-ХОО.
  (Уланчылыг)
  #стокоронавирус #Шагаан_Арыг_1_школа #Улуг_Хем #дистанционное_обучение #Тыванын_аныяктары #солун #мывместе

  Реклама