0
  3

  Коронавирус хамчыының үезинде «ондактыг бөлүкте» кирип турар Тываның күрүне университединиң хоочунунга ТР-ниң Дээди Хуралының депутады, #ЕдинаяРоссия фракциязының кежигүнү Ольга Хомушку аъш-чем аймаан болгаш бирги чергеде чугула херек антисептиктиг херекселдерни волонтерлар таварыштыр чоруткан. «Юрий Алексеевич Хворов — ТывКу-нуң хоочуну, ол – математика-физика эртемнериниң кандидады. 79 харлыг хоочунувус аныяктарга билиин ам-даа дамчыдып чоруур. Хамаатыларның бот-аңгылал үезинде улуг назылыгларывыс дээш дүвүреп турар мен. Олар «ондактыг бөлүкте» хамааржып турар болгаш, деткимче-дуза оларга кажангызындан-даа херек. Бир кижиге дузалап тургаш, ооң өөрүшкүзүн көргеш, улам күш кирер сен. Мен бодаарымга, волонтерлар ол позитивтиг энергияны дыка эки билип турар. Ол чогумчалыг энергия кижилерни улам күш киирер, улам-на улуска дузаны көргүзүксээр, өөртүксээр» — деп, Ольга Хомушку бодунуң блогунда бижип турар.
  #ЕдинаяРоссия фракциязының депутаттары муниципалдыг болгаш регионалдыг волонтержу төптерниң баазазында ажылдап турар. Депутаттар-биле харылзажыр дизе, волонтержу төптүң «изиг шугумунче» долгап болур.
  Харылзажыр телефоннары: 8(329422) 33831, 8(39422) 23270.

  #ЕдинаяРоссия #фракция #Тыва #парламент #мывместе #стопкоронавирус #Тыванын_аныяктары_солун

  Реклама