АРЫГ-БАЖЫНГА УТТУНДУРБАС ХҮН

  0
  18

  Декабрьның 9-та Арыг-Бажы ортумак школазынга Маадырның партазын ажыткан.
  Өөреникчилер, башкылар Росгвардиядан аалчыларны уткуп-хүлээп, чаңгыс чер-чуртуунга тураскааткан партаны байырлыг чыскаалга ажыдып, ОМОН ажылдакчызы Мөңгүн-оол Бора-Тарааның допчу-намдарын келген аныяк-өскенге таныштыр­ган. Росгвардияның дайын­чызы 2001 чылдың июнь 22-де Грозный хоорайга дайыл­дажып тургаш, амы-тынындан чарылган. Маадыр эжинге Росгвардия партаны тураскаадып, Бүгү-Россия чергелиг төлевилелче кирген.
  Өөреникчилер сактыышкын чыскаалга шыырак белеткелин көргүзүп, танцы-самны, шүлүктерни бараалгадып турган. Сески классчы Сазан-оол Нарын ОМОН-нуң хоочун дайынчызы Сергей Тувактың маа­дыр эжи Мөңгүн-оол Бора-Тараа­га чогааткан шүлүүн онза хүндүткелдиг күүсеткен. Ажыттынган партага чыылган чон кызыл чечектерни өр­гүп, парта артынга бир дугаар орар эргени үшкү класс­тың өөреникчизи Байыр-Белек Чамдалга бүзүрээн. Ол өөрүп, улаштыр шудур­гу өөренип, келир үеде чурт­туң камгалакчызы боорун хөйнүң мурнунга аазаан.
  Дараазында чаш ажы-төлге ОМОН ажылдакчылары Росгвардияның боо-чеп­сээн делгеп, боттарының арга-мергежилин тускай көргүзүг-биле бараалгаткан.

  Виктория Тас-оол, Росгвардияның Тывада эргелели.
  Чурук авторнуу.

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш
  #РосгвардияТыва

  Реклама