Бис силерни дээш ажылдап тур бис, а силер бисти дээш бажыңыңарга оруңар

  0
  14


  Тываның Аарыгларга удур кадыкшылга төвү коронавируска удур делегей чергелиг флешмобту деткип, оларга катчып, республиканың чурттакчы чонун чугула чылдагаан чок черге бажыңнарындан үнмейн олурарын дилеп турар. Ооң дугайында Республиканың Аарыгларга удур кадыкшылга төвүнүң ажылдакчызы Жанна Ижи мынчаар чугаалаан: — Республиканың чонун пандемиядан камгаланыры-биле кезек үеде бот-боттарының аразында харылзашпайн, бажыңнарындан үнмейн олурары — флешмобтуң сорулгазы бо.
  «Бис силерни дээш ажылдап тур бис, а силер бисти дээш бажыңыңардан үнмеңер» деп домакты саазыннарда бижип алгаш чонну кыйгырып турар.
  Флешмобту пандемия үезинде бажыңнарындан унмейн олурзун дээш, Малайзияның эмчилери бир дугаарында твитерге үндүрген.
  Кадыкшылын камнаарын, хөй улус чыылган черлер барбазын, удаа-дараа холду чуурун флешмобтуң киржикчилери чер-черлерде кыйгырып турар.
  Акцияга делегейниң дыка хөй чурттарының болгаш бистиң республикавыстың эмчилери катчып, флешмобтап, чонну пандемиядан камгаланып, коронавирустан чайлаары кижи бүрүзүнүң бодунуң холунда дээрзин сагындырып турар.
  #coronavirus #коронавирус #covid19 #Тыванын_аныяктары

  Реклама