Чашкы шагның 10 чылы Тываның эки турачылары мурнуку одуругда

  0
  21

  Тыва Республика «Эки турачылар – чаштарга» деп VIII-ки Бүгү-россия чергелиг акцияның «Дем-биле өг-бүлениң аас-кежии дээш» деп номинацияның идепкейжилериниң санынче кирген. Россияның иштинде волонтёржу шимчээшкин калбарып, сайзыралды алган. Ук акцияны чашкы шагның 10 чылының ажы-төлдүң, уругларлыг өг-бүлелерниң амыдыралын экижидер хемчеглерин боттандырары-биле, волонтёрларны хаара тудар сорулгалыг эрттирген.
  Акцияга ниитизи-биле 40 муң кижи азы республиканың чурттакчы чонунуң 12, 36 хуузу киришкен. Оларның аразында эки турачы уруглар 2,2 муң кижи болган. Республиканың волонтёрлары ада-иезиниң хайгааралы чок арткан, өскүс ажы-төлге, инвалид уругларга, кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг арга-шинектиг уруг-дарыгга дузалаанын ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамының парлалга албанындан Раля Арапчаа «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязынга дыңнаткан.
  Мира КОНГУЛ-ООЛ

  Реклама