ЧАЖЫНДАН-НА ДАҢГЫНА КЫС

  0
  7

  Виктория Дүгер 2011 чылдың апрель айда Иркутск хоорайга Ариджей, Начын Дүгерлерниң дун кызы болуп төрүттүнген. Ол чажындан тура-ла, чараштанып каастанырынга, модельдер дег чараш кылашты сонуургап, өттүнүп, тоор, ыядыр чүвези чок бооп өзүп келген.
  Вика — Кызылдың дугаары 4 школазының 3 «а» клазының өөреникчизи. Өөредилгеге сонуургалдыг, тергиин өөреникчи. Школадан дашкаар бирги класска «Эдегей» танцы-самның театрынга барып эгелээн. Оон-на мода делегейин­че көрүжү онзаланып, кижи канчаар кылаштаар, канчаар бодун шын, чараш алдынарыл деп бодалдары делгемчип, чаш-даа болза, бир тускай кеттинериниң аргаларын тыва берген.
  Удавас Вика 9 харлаар, ол хире назынындан тура, чаптанчыг Виканы янзы-бүрү бичии уругларның хевин рекламалап көргүзери-биле хеп садыглары күзелдии­биле чалап, аъш-чемниң дээ­жизин бараалгаткан кафелер-биле ажылдап турар. Бодунга чиир аъш-чемни, идик-хевин чажындан тура, ажылдап ап чоруур дээр болза, чазыг болбас. Тываның инстаграм четкизинде бичии уруглар аразында эң-не хөй бижикчилиг, номчукчулуг бичии кыс Виктория Дүгер дээрзин Тываның улуг-биче чону билир.
  Виканың чедиишкиннери:
  Эң-не бир дугаар Виктория 2018 чылда кожа чыдар Хакас Республикага болуп эрткен «Хакасияның бирги короназы» деп бичии уруг­лар мөөрейинге Сапфир ко­ронаның эдилекчизи болган.
  2019 чылда база-ла Хакас Республикага «Хакасияның бичии короназы-2019» деп уран талантының болгаш чараш чоруктуң нациялар аразынга болуп эрткен мөөрейиниң «Ийи­ги бичии короназы» деп атты төлептии-биле чаалап алган.
  Бо-ла бүгү чедиишкиннерниң, бурунгаар күзел­чүткүлдүң артында ада-иези улуг рольдуг болганы чугаажок. Авазы — Ариджей Дүгер, ол ырак-узак Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурундан, амгы үеде бичии уруг­ларга хеп садыы ажыдып алган ажылдап турар. Ачазы — Начын Дүгер, ол — Өвүр кожууннуң Хандагайты суур чурттуг, амгы үеде найы­сылалда шериг кезээнде ажылдап чоруур. Вика ийи бичии кыс дуңмаларлыг —Вероника, Алиса. Вероника — бирги классчы, база-ла угбазындан дудак чокка самнап-танцылаар, ырлаарынга ынак. Бичии Алиса школаже киреринге белеткенип, угбаларындан чыда калбас, сонуургалдыг, бурунгаар чүткүлдүг кыс болуп өзүп орар.
  Чайгы дыштанылга үелеринде Викага өг-бүлези-биле аян-чорук кылыры чаңчыл апарган. Ол бичии боду барбаан, четпээн хоорайлары чок деп болур: Крым, Сочи, Камчатка, Москва, Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург. Амгы үеде ёзулуг күзели – Турцияже дыштанып чоруксап турар.
  Виктория – бодунуң адынга төлептиг кыс, очулдурарга «Тиилелге» деп адын езулуг бадыткап, өзүп келгеш, чараш кыстар мөөрейлеринге чедиишкинниг, тиилелгелиг киржири — ооң кол сорулгазы. Келир үеде модель-актриса мергежилдиг төрээн Тывавыстың аныяк кызы болурунга бүзүрээр мен!

  Алдынай СААЯ.
  Чуруктарны өг-бүлениң хуу архивинден берген.

  (Материалды март 24-түң дугаары 12 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама