Чылдың тергиин эки турачызын база эң тергиин аныяктарның хөй-ниити организациязын илереткен

  0
  21
  Чылдың тергиин эки турачызын база эң тергиин аныяктарның хөй-ниити организациязын илереткен

  Дүүн Туризм Бажыңынга 2019 чылдың эң тергиин аныяктарның хөй-ниити организациязын илередири-биле мөөрей эрткен. Ону Кызыл хоорайның Культура, спорт, аныяктар херээниң талазы-юиле департаментизи база «ТР-ниң студентилер эвилели» организастаан. Аңаа ниитизи-биле 12 аныяктарның хөй-ниити организациялары киришкен.
  Ооң-биле чергелештир «Чылдың волонтёру» деп хоорай чергелиг мөөрей база эрткен. Бо мөөрейге 17 эки турачы чагыгны киирген-даа болза, чүгле 12 кижи киришкен.
  Киржикчилер бүдүн чыл дургузунда хөй-ниити ажылдарынга киришкенин тодаргайы-биле таныштырган. Янзы-бүрү хемчеглерниң, акцияларның түңнелдерин чугаалаан. Эки турачылар эвилең-ээлдек, чымчак байдалга ужуражылганы эрттиргеннер.
  Мөөрейниң түңнелин республиканың Аныяктар балынга чарлаарын сагындыраал.

  Аныяктар балы бо чылын декабрь 19-та «Столичный» ресторанның гранд-холлунга 17.00 шакта эгелээр. Бо байырлыг хемчег аныяктар ортузунда идепкейжилерни, эки турачыларны, хөй-ниити организацияларын деткиир чылдың түңнел культурлуг оюн-тоглаазы болур.

  Мира КОНГУЛ-ООЛ

  Реклама