ЧЫРЫК, ИЛДЕҢ ЧАДАГ-ОРУКЧУ

  0
  2

  Россияның 5 аңгы су­бъектилеринге “2013-2020 чылдарда орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун экижидери” федералдыг тускай сорулгалыг про­грамманың хемчег­лери ёзугаар «Чырык, илдең чадаг-орукчу!» информация­пропаганда комплекизиниң акциязының эстафетазы эрт­кен. Бо хүннерде бистиң рес­публика ук эстафаны хүлээп алган.
  Хемчеглерни ИХЯ-ның орук шим­чээшкининиң айыыл чок чо­руун хандырар талазы-биле Кол эргелелиниң ажылдакчылары организастаан. Болуп эрткен хем­чегге орукка канчаар алдынарының билиглерин оюн хевирлиг эрттирип, өөреникчилерге орук дү­рүмнерин тайылбыр­лап, даш­тыкы кедер хептеринге көскү, чырык кезектер кылырының дугайында чугаалавышаан, викторинаны эрттирген.
  Өөреникчилер шуп­ту идепкейлиг кир­­жип, айтырыгларга ха­рыы­лааннар. Шын харыы­ны берип турган өөре­никчилерге «Акцияның киржикчизи» деп херечилелдерни тыпсып, орук­ка көскү, илдең болур кылдыр, тускай чырык браслеттер болгаш брелоктарны берген.

  Алдынай СААЯ.

  (Материалды март 17-ниң дугаары 11 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #мвдроссии#мвд17#угибддТыва#гибдд17#БезДТП#полицияроссии#ГосавтоинспекцияТувы#ЯркийИзаметныйПешеход#ПовышениеБезопасностиДорожногоДвиженияВ2013-2020Годах
  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама