ЭШТЕРИМГЕ ДУЗАЛАҢАР

  0
  5
  ЭШТЕРИМГЕ ДУЗАЛАҢАР

  «Экии, «Сылдысчыгаш»!
  Чадаана хоорайның 1 дугаар школазында 7 «а» класста өөренип турар мен. Дыштанылга соондан эгелеп, ырактан интернетте Учи.ру болгаш ZOOM деп капсырылгалар таварыштыр өөренип тур бис. Клазым башкызы орус дыл, литература башкызы — Чочагай Куулар. Башкывыс кайы хире өөренип, онаал­галарны күүседип турарывысты хүннүң-не хынап, айтырып турар. Интернет таварыштыр өөренирге, эгезинде арай эпчок, харылзаа база чидип-тыптып туруп бээр. Чамдыкта капсырылгаларны ажыдарга, дыка үр болганда, көстүп келир. Клазымда интернеттиг телефоннары чок эштерим база бар. Олар интернет таварыштыр өөренип шыдавас. Ынчангаш эштеримге дузалажып, телефон азы чүү-даа болза, чүгле интернет кирип өөренип болур херекселден белекке бээр улус болза, дыка-ла өөрүүрлер.
  Өөредилгеден аңгыда спортка ынак мен. 5 класстан эгелеп, хол бөмбүү секциязынче чоруп турар мен. Кожуун чергелиг маргылдааларга киришкеш, 1-ги, 2-ги черлерни ап келген бис. Карантин үезинде интернетте янзы-бүрү мөөрейлерге киржип турар мен. «Тиилелгениң 75 чыл оюнга» тураскааткан чуруктар болгаш чогаадыглар мөөрейи, амгы үеде кожуун иштинде болуп турар Россияның Маадыры С.К. Шойгунуң 65 харлаан юбилейинге уткуштур мөөрейге киржир дээш белеткенип тур мен.
  Коронавирус халдавырлыг аарыг, дүрген эрте бээр болза деп күзээр мен. Эштерим сакты бердим, оларның-биле кады школага өөрениксеп, ойнаксап, маргылдааларга киржиксеп тур мен. Ам бичии шыдажыптарывыска, мындыг үе эрте бээр деп билир мен.

  Сандана САЛЧАК.

  (Материалды апрель 14-түң дугаары 15 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама