«ХЕНЗИГБЕЙГЕ» УТРЕННИК

  0
  17
  «ХЕНЗИГБЕЙГЕ» УТРЕННИК

  Ээрбек суурнуң «Хензигбей» уруглар садынга бичии болгаш улуг бөлүктүң уругларынга «Арга-арыгда дириг амытаннарның Чаа чылга белеткели» деп Чаа чылдың утренниги болуп эрткен.
  Иштин-даштын ёзулуг тоол ораны дег каас­таан уруг­лар садынга бичии чаштарывыс каас-чараш кеттингилепкен, хөглүг чыг­лып келдилер. Оларның аразында бир дугаар-даа Чаа чылдың утреннигинче кээп турар чаштар бар. Девидеп, сүрээдеп, Соок-Ирей биле Харжыгашка чугаалап бээр дээн шүлүүн, ырызын өөренип-даа турарлары бар.Өөрүп, байырлалдың эгелээрин четтикпейн манап турарлар база бар.
  Байырлалды эрттирип турар уруглар садының кижизидикчи башкылары Д.Д.-М. Оюн, М.В. Хүрен-оол хөгжүм үделгези-биле уруг­ларны каастап дерээн залче чалап алганнар.
  Башкылары А.Н. Салбырын, С.О. Седип-оол Койгунчугаштар, А.А. Янчат Дилгижигеш, А.Г. Куулар Адыгжыгаш, Ч.А. Пичи­­-оол Маша кылдыр кеттинип, уруг­ларга солун көргүзүүн бараалгадып, олар-биле самнап, хөглей берген.
  «Онза чараш байырлалывыстың кол аалчылары чоок­шулап келген боор, Соок­Ирей кырган-ачавыс биле уруу Харжыгашты кый деп аалыңар» – дээш, уруглар биле башкылары шупту деңге кыйгырып, чалап алганнар.
  «Экии, шупту! Уругларымның чараштарын, силер-биле ойнап-хөглеп, үнүп орар Чаа чылдың конфет-чигири, белектеривисти бээр дээш келдивис» – дээш, залдың ортузунга келдилер. Чаштар кырган-ачазындан чигир, конфета алыр дээш, башкызы Р.А. Ондарның өөреткени танцы-самын бараалгадып турдулар. Чугааланыры пат, элек-даа бол, Соок-Ирейниң чанынга баргаш, чаптанчыг­лары аттыг, шүлүүн чугаалааш, кырган-ачазындан конфеталарын ап турдулар.
  Уругларга байыр чедирип, Ээрбек ортумак школазының директору Б.Л. Ховалыг база уруглар садының улуг кижизидикчи башкызы А.Н. Удумбара бичии чаштарга байыр сөстү сөңнеп, аалчыларга чаа чылда аас-кежикти күзедилер.
  «Кырган-ачавыс шы­лаан боор, уруглар. Бистен улаштыр база өске чаштарга барып, конфет-чигирин үлээр болгай» – дээш, башкылар уруглар-биле Соок­Ирейни демниг үдээннер.
  Бистиң ажы-төлүвүстү кижизидип, өөредип турар башкыларывыска база «Хензигбей» уруглар садының шупту ажылдакчыларынга Чаа чыл-биле изиг байырны чедирип, үнүп орар чаа чылда үүлеңер бүдер болзун деп йөрээп каалыңар!

  Алдынай Саая.
  Чурук авторнуу.

  (Материалды январь 7-ниң дугаары 1 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш
  #ЧааЧыл

  Реклама