ХОСТУГ ҮЕДЕ

  0
  13

  Тываның күрүнениң ойнаар-кыстар театры бот-аңгыланыышкын үезинде «Тоол шагы» төлевилелди эгелээн. Социал четкилер таварыштыр уруглар төрээн дылынга болгаш орус дылга ойнаар­кыстар театрының артистериниң ыткан тоолдарын вторниктен пятницага чедир көрүп болур. А ойнаарактар кылыр уран-шеверлер янзы-бүрү ойнаар-кыстар кылып өөренириниң мастер-класстарын көргүзүп турар.
  Хостуг үезинде ойнаар-кыстарны бодунуң холу-биле кылып алгаш, бажыңга ойнаарактар театрын тургузуп, өг-бүлениң киржилгези-биле солун тоолдарны, шиилерни бажыңга чогаадып, театр уран чүүлүн сонуургаар аргалыг апарган. Оон аңгыда субботаларда онлайн-шиилерни көрүп болур силер, уруглар. Кадык болуңар.
  https://www.instagram.com/tuva_teatr_kukol/

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама