ХОСТУГ ХҮРЕШ МАРГЫЛДААЗЫ

  0
  33

  Чараш кылдыр чаартынган “Сүбедей” спорт комплекизинге Ада-чурттуң Улуг дайынының Тиилелгезиниң 75 чылынга тураскаадып, Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш 18 харга чедир оолдар аразынга хостуг хүреш маргылдаазы болуп эрткен. 
  Регионнар чергелиг элээди оолдар аразында мындыг улуг маргылдаа бо чылын бир дугаар эртип турар. Маргылдаага ниитизи-биле 6 региондан: Хакас Республикадан, Красноярск крайдан, Новосибирск, Кемерово база Иркутск областарындан болгаш Тывавыстың аңгы-аңгы булуңнарындан барык 230 мөгелер 11 аңгы деңзиге хүрешкеннер. 
  Маргылдааның байырлыг ажыдыышкынынга Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) даргазы К.Т. Даваа эге сөстү ап, мөгелерге, тренер башкыларынга болгаш аарыкчыларга чылыг-чымчак сөстерин сөңнеп, чедиишкиннерни кү­зээн. 
  Мөгелерниң күштүг, аваан­гыр, шимченгир, кашпагайын. Олар шупту тиилелгеже чүткүлүн көргүзүп, удурланыкчызы-биле күштүг сегиржип ап, чараш аргаларны ажыглап турганнар. Чараштарын! Хүрежип билир кижи дээрге-ле эрзиг, быжыг туруштуг, бурунгаар чүткүлдүг кижилер-дир деп бодаар мен. 
  Аныяктар аразынга болган хүрештиң түңнелинде тергиин шыырак мөгелер илереп келди: 42 кил деңзиге Алим Монгуш, 45 кил деңзиге Дензин Ооржак, 48 кил деңзиге Матвей Куртуков (Новосибирск облазы), 51 кил деңзиге Алы Мортуй-оол, 55 кил деңзиге Амыр Хомушку, 60 кил деңзиге Леонид Котов (Кемеров облазы), 65 кил деңзиге Владимир Челтыгмашев (Хакас Республика), 71 кил деңзиге Антон Сучков (Красноярск край), 80 кил деңзиге Сай-Хаан Бады-Баяр, 92 кил деңзиге Андрей Власов (Кемеров облазы), 110 кил деңзиге Виктор Черных (Красноярск край) тиилээннер. 
  Тываның командазы ниитизи-биле 12 медальды алган: 5 алдын, 2 мөңгүн, 5 хүлер, 2-ги черде Красноярск крайның командазы 10 медальды алган: 2 алдын, 8 хүлер, 3-кү черде Кемеров облазының командазы 8 медаль алган: 2 алдын, 4 мөңгүн, 2 хүлер. 
  Маргылдаага тиилээн оолдар Россияның бирги чери дээш Наро-Фоминск хоорайга эртер чемпионатка киржир эргени чаалап алганнар. Хүреш үезинде көрүкчүлер бир-ле мөге дээш сагыш сеткилинден аарып, деткип, сүмелерин кадып, алгырып, адыштары-биле дыңзыг часкап, улуг сонуургал-биле көрүп, дыштанганнар. Маргылдаа солун болгаш бедик деңнелге болуп эрткен. 

  Алдынай Саая. 
  Чурук Арслан Аракчааныы.

  (Материалды февраль 11-ниң дугаары 6 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер). 

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш
  #Тыва
  #Тува
  #хостугхуреш

  Реклама