ИЙИСТЕР ДЕГ УГБАШКЫЛАР

  0
  12

  Вероника Дүгер 2012 чылдың декабрь айның 28-те Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурунга төрүттүнген. Начын, Ариджей Дүгерлерниң өг-бүлезиниң ортун кызы.
  Бажыңынга ада-иези, угбазы, төрелдери Верониканы чаптап, шола адын Верон дээрлер. Амгы үеде ол Кызылдың дөрт дугаар школазының бирги клазын чедиишкинниг дооскан.
  Чайгы дыштанылгазында Вероника ырак-узак Мөңгүн-Тайга кожуунда чурттап чоруур ынак кырган-авазы Светлана Салчаковна Сааяның чанынче чоруп каар. Ол — кырган-авазының улуг дузалакчызы. Эргим кижизин үргүлчү өөртүп, ооң чанындан ыраксавас.
  Вероника бодунуң кайгал, дидим аажы-чаңы-биле инстаграм арнында хөй-ле көрүкчүнү, номчукчуну хаара туткан. Социал четкиде арнындан ооң хөй талалыын көрүп болур. Бир-ле чүвени бодап, чогаадып алган турар. Би­жидип алыкчыларының кичээнгейин хаара тудуп чоруур. Херек болза, танцылап-самнаар, ыяңгылыг ырлаар. А бижидип алыкчылары Дүгерлерниң чаа үндүрүлгезин четтикпейн манаарлар. Вероника бодундан бир хар улуг дуңмалыг. Ооң адын Виктория дээр. Олар иелээ ийистер дег, эп-найыралдыг өзүп олурар угбашкылар.
  Ника — дзюдоист болуп, келир үеде чырып көстүп кээп болур бичии сылдыс. Ооң сонуургалын ачазы ам бо хүнде деткип, өөредип, белеткеп турар. Дараазында өөредилге чылындан эгелеп, дзюдо секциязынче барып эгелээр сорулганы салган.
  Ажылгыр, кежээ бичии кыс Верониканың келир үеде күзелдери бүдүп, чайнап чоруур болзунам!

  Алдынай СААЯ, Чуруктарны өг-бүлениң хуу архивинден берген.

  #СылдысчыгашСолуну#Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама