ИНТЕРНЕТ ТАВАРЫШТЫР КИЧЭЭЛДЕР

  0
  6

  Коронавирус аарыын нептеретпези-биле, Тывада карантинни чар­лаан. Чүгле Тывада эвес, бүгү делегейде чоннар карантинниң дүрүмнерин хажытпайн, «Бажыңга олур», «Бажыңыңга артып каг», «Эң айыыл чок чер бажың» деп кыйгырыгларны эки тура-биле күүседип турар. А школачылар өөредилгезин интернет дузазы-биле уламчылап, компьютер азы соталыг телефон таварыштыр кичээлдеп турарлар. Уруг­ларның аңгы-аңгы кожууннарда канчаар ки­чээлдеп турарын видео­харылзаа таварыштыр сонуургадывыс.
  Даң-Хаяа Натпит-оол Хову-Аксы ортумак школазының 4 «г» клазында өөренип турар. Клазының эки өөреникчизи болгаш эртем олимпиадаларының киржикчизи. Даң-Хаяажык төрээн дылынга арыг чугаалаар, бижиир болгаш тыва дыл, чогаал кичээлдеринге ынак. Шагаа байырлалын уткуштур тыва улустуң езу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнүң эрттирип турганы респуб­лика чергелиг «Видео-йөрээл» мөө­­рейинге шаңналдыг черни ээлээн. Хостуг үезинде чем кылырынга, номчуттунарынга, чуруттунарынга ынак. Амгы үеде бажыңында интернет таварыштыр өөренип турар.
  — Орус дыл, сан, хүрээлел кичээл­дерин Яндекс.Учебникте өөренип тур мен. Аңаа бердинген айтырыг­ларга харыылаар чорду. Чамдык кичээлдерде онаалгаларны Вайберге бээр. Бажыңга чааскаан өөренирге, арай чалгааранчыг чүве-дир. Авам «Карантин эрте бээрге, школага эштериң-биле өөренир сен» дээрге, ону манап, кайнаар-даа барбайн тур бис. Компьютерде 3 класс дуңмам Каң-Болат-биле иелээ оочур­лап кичээлдеп тур бис. Онаалгавыс кылып каапкаш, 9 айлыг Ай-Чырыы дуңмавысты ойнадып, авам-ачамга дузалажыр бис. Херим иштинге бичии ойнапкаш, кирип келгеш-ле, дораан холдарывыс саваңнап чуур, камгалал маска чокта, бажыңдан үнмес деп билир бис.

  (Материалды апрель 14-түң дугаары 15 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама