КЕЛИР ҮЕНИҢ КАДЕДИ

  0
  5

  Эртине Монгуш — өг-бүлениң хеймереги. Богдан (11 кл), Ай-Демир (9 кл) акыларының соондан Чадаананың 3 дугаар ортумак школазының 4 «в» клазының тергиин эки өөреникчизи болган.
  Ол 4 классты доозупкаш, Кызылда Президентиниң ка­деттер училищезинге өөренир күзелдиг. Ынчангаш күш-­культураны болгаш орус, англи дылдарны, математиканы көрдүнген кичээл­дерден аңгыда боду немелде белеткенип турар. Ооң күзелин өг-бүлези, башкылары деткип, дузалажып турар.
  Карантин үезинде Эртине интернет таварыштыр Яндекс.Учебник, Учи.ру, РЭШ (Россияның электроннуг шко­­­лазы) капсырылгалар тава­рыштыр өөренип турар. Кичээлдерин болгаш хостуг үезин канчаар эрттирип турарын айтырарывыс­ка, ол мынчаар харыылады.
  — Интернет таварыштыр өөренирге, чогум эки чүве-дир. Аңаа канчаар өөренирин башкым Эльвира Олег­ов­на тайылбырлап берген. Онаалгам кылгаш, башкыже чорудуптарымга, «Шын-дыр, Эртине. Эр хей» дээр чорду. Бердинген даалгаларны дүрген кылып кааптарга, хос­туг үе хөй болур. Меңээ билдинмес чүве чок болду. Улуг акыларым база бар болгаш, билдинмейн барза, олардан айтырып ап турар мен. Хостуг үемде акыларым-биле шашкилеп, шыдыраалап, херим иштинге бут бөмбүүн тевер бис.
  Бажыңның, херим иштиниң ажылдары база үзүлбес, чалгаараар-даа чай чок. Мал-маган база тудуп турар бис. Кажаазын аштаар, суггарар, чемгерер. Бистиң кадарар үлүүвүсте хойларны мен кадарар мен.
  Авам эмчи болгаш, коро­навирус аарыының дугайын­да биске чугаалап берген, ынчангаш карантинни, арыгсилигни сагып турар бис.

  (Материалды апрель 14-түң дугаары 15 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама