КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ МЭРИНИҢ ЁЛКАЗЫ

  0
  12
  КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ МЭРИНИҢ ЁЛКАЗЫ
  Кызылдың мэриниң елказынче хоорай школаларының тергиин өөреникчилерин, спортка болгаш хөй-ниити амыдыралынга идепкейжилерин база амыдыралда берге байдалга таварышкан өг-бүлелерниң уругларын чалаан.
  Келген уругларга хоорайның мэри Карим Сагаан-оол байыр чедирип база оларның ада-иелеринге бүгү талазы-биле дески, уран талантылыг, спортка сундулуг, идепкейжи ажы-төлдү кижизидип, өстүрүп чорууру дээш четтиргенин илередип, Хүндүлел бижиктерни тыпсып, белектер берген. Оларга Кызылдың дугаары 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14 ортумак школалары, 5, 9 гимназиязының база дугаары 15 лицейиниң өөреникчилериниң ада-иелери Мурбек Миралинов болгаш Чинара Исмаилова, Байлак-оол Ооржак болгаш Эмма Ооржак, Чимис Намзырай, Дильфуза болгаш Махмуд Шадыевтер, Алдынай болгаш Артем Малановтар, Сай-Даш болгаш Евгений Каваалар дээш оон-даа өскелер хамааржыр.
  «Ажы-төлүвүстүң чедииш­киннери – өг-бүле, ада-иезиниң кижизидилгезинден эгелээр, ынчангаш силерге болгаш уругларыңарга быжыг кадыкшылды, улуг чедиишкиннерни күзедим» – деп, чылыг-чымчак сөстерни Карим Сагаан­оол ада-иелерге, чыылганнарга сөңнээн.
  Хөй-ниити хемчеглериниң төвү, «Найысылал» арт-төвү, амгы үениң «Реверанс» танцы-сам бөлүү болгаш ТывКУ-нуң сургуулу Айдыс Монгуш «Дюймовочка» деп шиижиткен көргүзүгнү уруг­ларга бараалгаткан. База республиканың Р.Д. Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының үлегерлиг хореография ансам­бли «Май», делегей болгаш Россия чергелиг мөөрейлерниң лауреады «Фиеста» спортчу танцы студиязы, Бүгү-Россия мөөрейиниң лауреады «Вдохновение» танцы бөлүү уругларга чараш көргүзүглери-биле бараалгаан.
  Уруглар шивижигешти долгандыр ырлап, шүлүктеп, хороводтап, ойнап-хөглеп дыштанганнар. Шупту чаштар Соок­-Ирей биле Харжыгаштың чигирзиг белектерин алган.
  Бистиң корр.
  (Материалды январь 7-ниң дугаары 1 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).
  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш
  #ЧааЧыл
  Реклама