КЫЗЫЛДЫҢ БИЧИИ ДАҢГЫНАЗЫ

  0
  6

  Лилия Монгуш 2012 чылдың февраль 10-да Шеңне, Буян Ооржактарның улуг уруу болуп төрүттүнген. Ол бичиизинден тура, алыс сонуургак, салым-чаяанныг. 10 айлыындан эгелеп, улуг артистерни өттүнүп, танцылап эгелээн.
  Амгы үеде Лилия — Кызылдың дугаары 16 лицей-школазының 2 «а» клазының өөреникчизи. Школа, өөредилгеден аңгыда, мода адырында көскү черни ээлей берген «Урянхай» модельдиг агентилелче барып турар.
  Лилияның чедиишкиннери:
  Агентилелче 2017 чылда кирип алгаш, ам бо үеге дээр модель болуп, аңгы-аңгы улуг мөөрейлерге киржип, шаңналдыг черлерни ап, ада-иезин өөртүп чоруур. Кирип келген чылында-ла бодунуң кызымаан, чүткүлдүүн көргүзүп, «Айның тергиин модели» деп атка төлептиг болган.
  2018 чылдың февраль айның эгезинде Красноярск хоо­райга, Бүгү-делегей чергелиг «Ажык Сибирь», «Россия­Франция» деп фестивальдың Мини-мисс мөөрейинге 1-ги черни ап, диплом болгаш коронаны алган. Ол-ла чылын «Урянхай модельдиг агентилелдиң тергиин модели» деп атка төлептиг болган.
  2019 чылдың июнь айда Кызыл хооайывыска болуп эрткен «Кызылдың бичии даңгыназы-2019» уруглар мөөрейинге киришкеш, «Кызыл хоорайның Бичии-вице мизи-2019» атка төлептиг болуп, чараш коронаны, лентаны кеткен.
  Ам бо 2020 чылда агентилел иштинге «Февраль айның тергиин модели» деп атты база катап чаалап алган.
  Лилия үргүлчү улуг байыр­лалдарже чалаттырып, концерттерге киржип, танцылап, улус-чонга талантызын көргүзүп чоруур.
  Чаптанчыг Лилия улуг чедиишкиннерже чүткүлдүг бо­луп, моданың бедиктеринче улам бурунгаарлап орар.

  Алдынай СААЯ.

  (Материалды март 17-ниң дугаары 11 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама