МААДЫРЛАР – БИСТИҢ АРАВЫСТА

  0
  25

  Тываның Национал музейинге Ада-чурт маадырларының хүнүнге тураскааткан чаңчыл болган ужуражылгалар болуп эрткен. Тыва Республиканың аңгы-аңгы булуңнарындан келген өөреникчилер-биле Росгвардия­ның дайынчылары чугаа­лажып, аныяк-өскенге ши­­лип алган мергежилиниң дугайын­да сонуургаткан.
  ОМОН ажылдакчылары частыр бүдүмелдер-биле тус­кай ажылдың нарын талаларын Кызылдың дугаары 11 школазының идепкейлиг өөреникчилеринге тайылбыр­лаан. Ниитилелдиң айыыл чок чоруун дүн-хүн чокка камгалап, тайбыңны кадагалап турар ОМОН дайынчыларын сонуургак оолдар, уруглар долгандыр үглеп, айтырыгларны салып, оларны чорутпайн шаг болган. Ужуражылга уругларга ажыктыг болуп, келир үеде шагдаа мергежилин шилип алырынга идиг болур чадавас.
  Чыл санында эртип турар “Маадырлар – бистиң аравыста” деп төлевилелдиң киржикчилери – Росгвардия ажылдакчылары. Олар хүн бүрүде кылып турар ажылы-биле езулуг маадырлар дээрзин бадыткап турар.

  Виктория Тас-оол,
  Росгвардияның ТР-де эргелелиниң парлалга албанының удуртукчузу.
  Чуруктар авторнуу.

  Реклама