МАША БИЛЕ АДЫГ

  0
  10

  Бичии уругларның ынак мульт­фильми «Маша биле Адыгның» тургузукчулары коронавирус халдавырлыг аарыг үезинде, Маша биле Адыгның киржилгези-биле бот-кызыгаарлаашкын болгаш арыг-силигни сагыырының кыска роликтерин кылганын Animaccord компанияның парлалга албаны дыңнаткан. «Бажыңга чүнү кылза экил?» деп ат-биле үнген бир ду­гаар роликти YouTube – мультфильм­нер каналында көргүзүп эгелей берген. Удавас «Бажыңыңарга олуруңар» деп үзүндүден бажыңынга үени кан­чаар ажыктыг кылдыр эрттирериниң аргаларын уруглар билип ап болур. Оон аңгыда, база-ла өөредиглиг хевирге тургусканы «Арыг-силигни сагыылыңар!», «Эмчилерге, четтирдивис!» деп флешмобтарны кылып турар.
  Animaccord компанияны Италия, Великобритания, Мексика дээш өске-даа делегейниң улуг телеканалдары деткээн. Маша биле Адыг арыг-силигге, бот-кызыгаарлаашкынга 10 аңгы дылга уругларны өөредир.
  https://www.youtube.com/user/MashaMedvedTV

  БИЧИИ МООРТАЙ ГАВ

  Россияның кадык камгалал яамызы, «Мультфильмнер эвилели» киностудия болгаш НМИЦ уруг­ларның кадыкшылга чери бичии уругларга коронавирустан камгаланырының видеороликтерин көргүзерин уламчылап турар. Ында совет үениң мультфильмнериниң маадыр­­лары киржип турар. Диисчигеш Гав бот-кызыгаарлаашкын үезинде чүнү кылырын улуглардан айтырарга, арыг-силиг болурун кончуг билдингири-биле тайылбырлап турар.
  https://www.youtube.com/channel/UCHS2LM1n3f5cyL-ebgkq..

  (Материалды апрель 21-ниң дугаары 16 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама