МЭЭҢ ТӨРЭЭН ЧЕРИМ

  0
  14
  МЭЭҢ ТӨРЭЭН ЧЕРИМ

  Регионнар аразынга «Мээң төрээн черим» деп фоточуруктар мөөрейи 2020 чылдың март айның эгезинде WWF-тиң өңнүктер клувунуң социал четкиде арыннарынга чарлаттынган турган.
  Хемчегни WWF-тиң өңнүктер клуву, «Убсунур ыйгылаажы» заповедник болгаш «Синяя птица» бөлүү организастап эрттирген.
  Мөөрейге Тыва Республикавыстың Кызыл хоорайдан, Алтай Республиканың аңгы-аңгы районнарындан болгаш Санкт-Петербург хоорайдан чурук тырт­тырарынга ынак кижилер киришкен.
  Хемчегниң кол сорулгазы — уруглар­ның төрээн черинге ынакшылын, сонуургалын, чоргааралын илередип, сайзырадыры болгаш патриотчу кижизидилге.
  Мөөрейге аңгы-аңгы номинацияларга ниитизи-биле 15 авторнуң 60 ажылдары дужааттынган.
  Тыва Республиканың Фоточурукчулар эвилелиниң төлээзи Владислав Канзайның удуртулгазы-биле жюри кежигүннери ажылдарны түңнеп үндүрген.
  Школачылар аразынга ажылдарны «Пейзаж» болгаш «Портрет» деп 2 аңгы номинацияларга кылган.
  «Пейзаж» номинациязынга бирги черни Алтайдан Юлия Вьюжанина «Река Катунь» деп ажылы-биле алган. Ийиги черни Тывадан Илья Бажин «Скалис­тыми лабиринтами» болгаш Алтайдан Тимофей Черкашин «Утро на горе Филаретка» деп ажылдары-биле үлешкеннер. Үшкү черге Алтай Респуб­ликадан киржикчилер Ангелина Атаманова «Палитра осени» болгаш Юлия Фирсова «Зимний пейзаж» деп ажылдары-биле төлептиг болганнар.
  «Портрет» номинациязынга шупту шаңналдыг черлерни Тыва Респуб­ликадан кир­­жикчилер чаалап алган. Кызылдың дугаары 3 школазының өөреникчизи Елисей Ощепков «Золото осени» деп ажылы-биле тиилеп үнген. Ийиги черни Кызылдың дугаары 5 школа-гимназияның өөреникчизи Дина Араптан «На горе Трезубец» деп ажылы-биле алган. Үшкү черге Тываның кадеттер корпузунуң доозукчузу Ольга Васильева «На берегу Малого Енисея» деп ажылы-биле төлептиг болган.
  Тиилекчилер болгаш шаңналдыг черлерже кирген киржикчилер хүндүлел бижиктер болгаш үнелиг белек­терни алыр. Тергиин ажылдар авторнуң чөшпээрели-биле янзы-бүрү делгелгелерге салдынар.
  Мөөрейниң шупту киржикчилеринге эки идепкейлиг киришкени дээш организакчылар четтиргенин илереткен!

  Мария Галацевич, «Убсунур ыйгылаажы» заповедниктиң парлалга бөлүү.
  Чуруктар тиилекчилерниң.

  #СылдысчыгашСолуну
  #Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама