МЭЭҢ ЫНАК ФОНТАНЫМ

  0
  10

  Мээң ынак Кызыл хоорайым­да улуг-бичии фонтаннар хөй. Хоорайывыс дыка чараш кылдыр көстүр. Фонтаннар көвей-даа бол, мээң эң-не ынак фонтаным хоорайның төвү, Арат шөлүнде – улуг фонтан. Ооң чанынга үргүлчү кижилер чыг­лып, изигде ооң дамдыжыгаштарының адаанга туруп, сериит­тенип, фонтанны чарашсынып, агаар­лаарынга ынак. Аңаа республикавыс­тың янзы-бүрү хемчеглери болуп турар. Бис база ол хемчеглерниң идепкейлиг киржикчилери бис.
  Ынак фонтаным – ынак­шаан аныяктарның болчаг чери база бичии уруглар, оолдарның ойнаар, агаар­лаар ынак чери деп санаар мен. Мээң бажыңым база фонтандан ырак эвес черде, ынчангаш ооң чанынга үргүлчү агаарлаарынга ынак мен.

  Настя ЧООДУ, 9 харлыг Кызыл хоорайның немелде өөредилге төвү, «ЮНКОР» каттыжыышкыны. Башкызы Ирина Белкина.

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама