Путин: бүгү-российжи бадылаашкын чугула-даа болза, хамаатыларның кадыкшылындан өске кол чүүл чок

  0
  4

  Владимир Путин март 17-де Төп соңгулда комиссиязының удуртукчузу Элла Памфилова-биле ужурашкаш, РФ-тиң Үндезин Хоойлузунче өскерилгелер киирер бүгү чоннуң бадылаашкын хүнүн короновирус тарап болурунуң чылдагааны-биле өске хуусааже чылдырарын чугаалашкан.

  Россияның Президентизи Үндезин Хоойлуже өскерилгелер кииргеш, Чарлыкка ат салган соонда, бир айдан эрте эвес үеде бадылаашкынны чорудуп болур, а оон орайтадыр база болур дээрзин дыңнаткан.
  «Бадылаашкынны чүгле ындыг хемчеглерни эрттирип болур байдал тургустунуп келирге, чорудар бис. Чүге дизе бүгү-российжи бадылаашкын чугула-даа болза, хамаатыларның кадыкшылындан өске кол чүүл чок» – деп, Президент чугаалаан.

  Ол ышкаш Путин Төп соңгулда комиссиязының удуртукчузунга апрель 22-ниң хүнүн оон орай хуусааже чылдырыптар-даа болза, бо ажылды кошкатпазын дилээн. «Бо хүнде Россияда бадылаашкын системазы үеге дүүштүр чаа болгаш хөгжүлделиг: Төп соңгулда комиссиязы кандыг-даа байдалдарга белен» — дээрзин Элла Памфилова дыңнаткан.

  #ПоправкивКонституцию #Тыванын_аныяктары

  Реклама