РОСГВАРДЕЙЖИ АЧАВЫС-БИЛЕ

  0
  11

  Күдерек биле Субудай алышкылар Тывада чарлаттынган тускай бот-аңгыланыышкын чурумун сагып, бажыңында ада-иезиниң улуг дузалакчылары болу берген. Онаалга-кичээлди база утпайн, эки демдектерге өөренип, башкыларынга шыырак билиг­лерин база көргүзүп турар.
  Оон аңгыда алышкылар росгвардейжи ачазы-биле өс­келерге үлегер болуп, даңгаар эртен-не сула шимчээшкиннерни идепкейлиг кылыр­лар.
  Оларның спортчу ачазы Айбек Даш-Шиви чаңгыс черчурттугларының аразында тыва хүреш, сумо хүреш, самбо хевирлериниң тергиини деп алдаржаан. Ачазы ажы-төлүн спорттуң аңгы-аңгы хевирлеринге өөредип, кижизидип турар.
  Күдерек биле Субудай боттарының хөй санныг эштерин, үени халас эрттирбейн, спортка хандыкшыырынче болгаш бо берге халдавырлыг аарыгны нептеретпези-биле бот-аңгыланыышкынның чурумун сагып, кудумчуже үнмейн, онаалгаларын кылып, хөй номчуттунарынче кыйгырып турарлар.
  Удавас чаптанчыг алышкыларның чаа 4 айлап турар дуңмазы Намзырай база өске-өске сула шимчээшкиннерге катчыптары чугаажок.

  Виктория Тас-оол, Росгвардияның парлалга албанының удуртукчузу.

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш#РосгвардияТыва#Самоизоляция

  Реклама