Россияга ЕГЭ-лерни чылдырбас

  0
  5
  Россияга ЕГЭ-лерни чылдырбас


  РИА-медээлерниң апрель 7-де дыңнатканы-биле алырга, чаңгыс аай күрүне экзаменнерин өске хуусааже чылдырбас. Ол дугайында Россияның чырыдыышкын яамызының сайыды Сергей Кравцов медеглээн.
  «Чаңгыс аай күрүне экзаменнериниң расписаниезиниң чаа төлевилели белен, бирги экзамен июнь 8-те эгелээр» — деп, ол тодаргайлаан.
  Федералдыг порталда база ЕГЭ-ниң расписаниезин парлаан, экзаменнерниң кол чадазы коронавирус аарыының уржуундан май айның төнчүзүнде эвес, а июнь 8-тен эгелээр (ол хүнде география, литература, информатика болгаш информастыг-коммуникация технологиязынга экзаменнер эртер).
  Ооң мурнунда Рособрнадзорнуң даргазының хүлээлгезин күүседип турган Анзор Музаевтиң медеглээни-биле, күрүне экзаменнериниң хуусаазын катап база чүгле өөредилге чылының төнчүзү чыла бээр болза, ынчан өскертип болур.
  #коронавирус #ЕГЭ #Тыванын_аныяктары_солун

  Реклама