РОЖДЕСТВО ХҮНҮНДЕ

  0
  8

  Рождество хүнүнде Тываның Национал театрынга эрткен уругларның «Октай» фольклор-этниктиг ансамблиниң 30 чыл оюнга тураскааткан концертинче республика чергелиг мини-футбол маргылдаазының киржикчилерин база чалаан. Ырак кожууннардан келген уругларны мөзү-шынар талазы-биле кижизидер сорулгалыг ук концертче походту организастаан. Ынчаар, Чаа­Хөл, Мөңгүн-Тайга болгаш Тожу кожууннарның командалары Рождество байырлалынга тураскааткан концертти чалалга-биле көөр аргалыг болган. Концертке орус улустуң кожамыктарын, ыры-шүлүүн, Россияның янзы-бүрү булуңнарында чурттап чоруур чоннарның фольклорун, оюн-тоглаазын ба­раалгаткан.
  Оон аңгыда, «Октай» ансамбльдиң юбилейиниң болгаш Рождество байыр­лалының иштинде дойдан кылган ойнаарактар, ине, хачы ажыглавайн белеткеп кылган камгалал ойнаар-кыстар, керамикадан суй-белектер делгелгезин организастаан болгаш Рождество пряниктерин саткан. Ол ышкаш байыр­лал концертинге Красноярск крайдан «Арт-Ель» деп тайганың хөгжүм мас­терскаязы чоннуң хөг­жүм херекселдериниң делгелгези-биле аалдап кээп чораан.

  Бистиң корр.
  Чуруктар Даян Дансюрюннуу.

  (Материалды январь 14-түң дугаары 2 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама