«Сактыышкынның сады» акцияны чорударының чаа хевирлери

  0
  13  «Сактыышкынның сады» акцияга офлайн арга-биле улаштыр киржип болур.


  Хамаатылар бот-аңгылалга бажыңынга олурар үезинде хоорай кыдыында бажыңнарынга, суурга азы дачазынга ыяштарны тарааш, «Сактыышкынның сады» акцияга киржип болур. Ооң утказы – ыяшты тарааш, ооң чуруун тырттыргаш, #СадПамятиДома деп хештег-биле социал четкилерже үндүр салыр.
  Бир эвес ыяш тарып турарыңарны www.Садпамяти2020.рф тематиктиг сайтыга демдегледир деп бодаар болзуңарза, http://садпамяти2020.рф/create-point ссылкаже киргеш, интерактивтиг картага боттарыңарның турар чериңерни немээр силер.
  Маадырыңарның дугайында бижээш, тырттырган чурууңарны салыптарыңарга, силерниң «Сактыышкын садыңар» база интерактивтиг картага көстүп келир.

  «Сактыышкынның сады» акцияга онлайн арга-биле улаштыр киржип болур.

  Бирги байдалда ышкаш, бот-аңгылалга олургаш, боттарыңарның чоок кижилериңер, төрелдериңер-биле «Сактыышкынның сады – онлайн» акцияга киржип болур силер.
  Бо удаада ыяшты чурааш азы ону өттүндүр кылгаш, чок-ла болза аппликация кылгаш, ону боттарыңарның маадырларыңарга тураскаадып болур силер. Улаштыр бодуңарның «Сактыышкын садыңарны» чурукка тырттыргаш, #СадПамятиДома деп хештег-биле социал четкилерге салыр, маңаа база маадырыңарның төөгүзүн бижиир.

  Бүдүн делегейде тургустунуп келген эпидемиологтуг байдалдың уржуундан «Сактыышкынның сады» акцияны чорударда, социал дистанцияны, айыыл чок чоруктуң чугула хемчеглерин сагыырын сүмелеп турар.
  Алена НАН-ХОО

  #Садпамяти
  #Тыванын_аныяктары_солун

  Реклама