САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ ӨГ-БҮЛЕ

  0
  24

  Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумузунга Буян-Бадыргы, Сайзана Дамдын-оолдарның аныяк өг-бүлези немешкеш, үр болбаан. Ынчалза-даа аныяктар амыдыралче быжыг тура-соруктуг, эп-найы­ралдыг шымнып кирипкеннер.
  Буян-Бадыргы — саарлыкчы, суурунуң чонунга хүннүң ажыглаар хереглел барааннарын сатпышаан, дузалал ажыл-агыйын сайзырадып, кыштаг-хораа тудуп, хой малын өстүрүп эгелээн. Буян-Бадыргының ада-иези база күш-ажылчы кижилер. Ачазы Мергенниң ук-төөгүзүнден малчыннар, авазы Аяна Дамдын-оол сумунуң чагырга черинде ажылдап чоруур.


  Сайзана — Арыскан ортумак школазында психолог башкы база төөгү башкызы болуп ажылдап чоруур.


  Найыралдыг аныяк өг-бүле суму, кожуун чергелиг янзы-бүрү мөөрейлерге сумузунуң, кожуунунуң адын багай эвес камгалап, чедииш­кинниг киржип турарлар.
  2017 чылда Бүгү-россияның «Чылдың өг-бүлези» деп мөөрейниң муниципалдыг чадазынга киришкеш, «Көдээде тергиин аныяк өг-бүле» деп номинацияга 1-ги черни ээлээннер.
  Сайзана Дамдын-оол 2018 чылда «Шагаа Даңгыназы» мөөрейге киришкеш, «Улуг-Хем кожууннуң Ай-Хүн херелдиг Алдын-Даңгыназы» деп атка төлептиг болуп, республикага Улуг-Хем кожуунну төлээлеп киришкеш, ийиги черни чаалап алган.
  Чоокта чаа кожуунга башкылар хүнүнге тураскаадып эрткен «Кадын-Башкы», «Нойон-Башкы» деп мөөрейлерге база-ла «Улуг-Хем кожууннуң Кадын-Башкызы-2019» деп ат­ты болгаш көрүкчүлерниң үнелелин бүзүрелдии-биле чаалап алган. Буян-Бадыргы, Сайзана — ийи чараш кыстарны кижизидип өстүрүп чоруур аныяк ада-ие. Уруу Оргаадай — 2-ги классчы, ол база Улуг-хем кожууннуң «Бичии даңгыназы» деп аттың эдилекчизи. Бичии кызы Онзагай ам 1 харлыг.


  Республиканың янзы-бүрү булуңнарында, би­че суурлар­да Дамдын-оолдарның өг- бү­лези ышкаш хөй-ниитичи, идеп­­­кей­жи, күш-ажылчы аныяк­­тар хөй.
  Алена НАН-ХОО

  Реклама