ШҮЛҮК МӨӨРЕЙИ

  0
  36

  Ава дээрге каш-даа харлыг кижиниң эргеленип, чассыксаар эң чоок кижизи болур. Аваларга тураскааткан чеже хөй шүлүктер бижиттинмээн дээрил!
  К.И. Чуковский аттыг уруг­ларның ном саңынга «Авага йөрээл» деп шүлүк мөөрейин эрттирген. Ук мөөрей Кызыл хоорайның школаларының 2-3 клазының өөреникчилериниң аразынга эрткен. Мөөрейни чаштар болгаш өг-бүле номчулгазының төвүнүң эргелекчизи Лолита Ховалыг башкарып чоруткан.
  Мөөрейге ниитизи-биле 29 өөреникчи киришкен. Шупту киржикчилерниң белеткели эки болган деп жюри даргазы Өнермаа Амырмит демдеглээн. Киржикчилерниң сценажыткан, хөгжүм үделгелиг көргүзүг­лерин келген көрүкчүлер улуг сонуургал-биле көрүп, дыңнааннар.
  Түңнелинде бирги черни Кызылдыӊ 15 дугаар лицейин­иң өөреникчизи Алексей Халагаев, ийиги черни Р.Д. Кенденбиль аттыг республиканың уран чүүл школа-интернадының өөреникчизи Алдын-Сай Тумат, үшкү черни Кызыл хоорайның 12 дугаар школазының өөреникчизи Маргарита Березовская олар алганнар.
  «Тыва дыл кырынга тер­гиин шүлүкчү» деп номинацияга Айдыс Доолай, а «Орус дыл кырынга тергиин шүлүкчү» деп номинацияга Алексей Алдачи төлептиг болганнар. Арткан номинацияларда Аюрзана Кертик­оол, Назар Жидеев, Ханды Лопсан, Виолетта Саны-Хоо олар эки үнелелди алганнар.
  Арткан киржикчилер база хол куруг чанмааннар. Оларга мөөрейге шын киришкен деп шынзылгаларны тывыс­кан. Уругларны мөөрейге белеткээн башкыларга болгаш ада-иелерге четтиргенивис­ти илередип тур бис! Ном саңында мөөрейлер удаа-дараа эртип турар. Номчукчуларывысты аңаа киржиринче кыйгырып тур бис!

  Лолита Ховалыг, К.И. Чуковский аттыг уругларның ном саңында чаштар болгаш өг-бүле номчулгазының төвүнүң эргелекчизи.

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш
  #Чуковка17 #нашичитатели #Тыва #Тува #НовостиТувы #КультураТувы

  Реклама