СПАРТАКИАДА БОЛГАШ «ЧУРАГАЙЛЫГ ЭКОНОМИКА» КИЧЭЭЛИ

  0
  32

  Кызылдың И.Ярыгин аттыг спорт комплекизинге кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг 18 хардан өрү назылыглар аразынга Бүгү делегейниң инвалидтер хүнүнге тураскааткан чаңчыл болган спартакиада болуп эрткен.
  Спартакиадага дыңнаары кошкак, караа көрбес, коляскалыг инвалидтер аразынга стол теннизинге, шыдыраага, хол басчырынга, дартска ниитизи-биле 200 ажыг кижи күжүн шенежип киришкеннер.
  Чыл санында киржикчилерниң саны көвүдеп, спортчу оюннарга идепкейлиг киржип турары өөрүнчүг.
  Ол-ла хүн Кызылдың дугаары 4 школазының баазазында өөренип турар кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларга «Рос­телеком», «Тывасвязьинформ» ажык акционерлиг ниитилелдер база ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызының специалистери «Чурагайлыг экономика» темазынга мастер-классты эрттирген.
  Аңаа сан-чурагайлыг технологияның чаа аргаларын канчаар ажыглаарын, амгы үеде амыдырал-чуртталгага ажыктыын келген уругларга тайылбырлап, көргүскен.
  Интернет четкизин шын ажыг­лап билирин, социал четкиле­рге танывазы кижи­лер-биле чу­гаа­лашпазын, четкиге бодунуң дугайында медээлер салбазын кыйгырып база хөй үе иштинде, ылаңгыя караңгы өрээлге, компьютер мурнунга мониторже көрүп алгаш үр олурбазын сүмелеп, өске-даа солун чүүлдерни тода тайылбырлаан.
  Уруглар улуг сонуургал-биле дыңнап, айтырыгларны салып, ажык­тыг чүүлдерни билип, көрүп алганнар. Специалистер уругларга база солун айтырыгларлыг викторина оюнну чоруткан. Аңаа шын харыыны берген уруг­ларга белекчигештерни тывыскан.
  Хемчег адакталып турар үеде специалистер кел чыдар Информатика хүнү-биле байыр чедиргеш, эки өөренирин күзээн.
  Уруглар солун мастер-классты эрттирип бергенинге өөрүп, информатика, интернет кичээлдеринче барып, оон хөйнү өөренип, билип ап турарын дыңнаткан.

  Алдынай Саая.
  Чурук авторнуу болгаш Ада Тюлюштуу.

  Реклама