ССИРЫМ — КӨРЕЙ ХҮРЕШ

  0
  22
  ССИРЫМ — КӨРЕЙ ХҮРЕШ

  ◆ Спорт ◆ Хүреш ◆ Спорт ◆ Хүреш
  Бо чылдың ноябрь 18-24 хүннеринде Мурнуу Көреяның Йесан хоо­райынга көрей чоннуң делегей чергелиг ссирым деп национал хүрежи болуп эрткен.
  Аңаа 10 ажыг чурттардан спортчулар келген. Россияның адын камгалап, бистиң республикавыстан Тываның чаан мөгези Эрес Кара-Сал, Тываның Арзылаң мөгези Седен-Очур Кара-Сал, Тываның Начын мөгези Айдың Монгуш, аныяк мөге Даш Куулар болгаш команданың удуртукчузу Алексей Тюлюш олар чораан.
  Маргылдаа профессионал мөгелер болгаш аалчылар аразынга ийи аңгы хевирге болуп эрткен. Профессионалдар аразынга 363 мөге хүрешкен. Бис­тиң мөгелеривис кончуг эки түңнелдиг болган. Айдың Монгуш 64 мөге аразынче, Эрес Кара-Сал 32 шыырак мөгелер аразынче кирген. Аалчылар аразынга лигага Эрес Кара-Сал 8 мөге аразынче кирген, Айдың Монгуш түңнел хүрешке Испаниядан келген мөгеге октаткаш, үжүүрлешкен. Ол арга-дуржулга талазы-биле бичии-ле четпейн, испан мөгеге аштыргаш, мөңгүн медальга төлептиг болган. Ол мөге ооң мурнунда чылдарда бо хүрешке аалчылар аразынга тиилеп турган. Испан чоннуң хүрежи көрей чоннуң хүрежинге база төрелдешкек.
  – Бис бо мындыг хевирлиг хүрешке бир дугаар киржип турарывыс бо. Интернет четкизинден көрей чоннуң хүрежиниң дугайында эки билип ап, тыва мөгелерге тааржыр хүреш деп көрген бис. Бистиң мөгелеривиске өл, терең элезинге хүрежири бир онза болган. Ниитизи-биле алырга, бистиң чедиишкинивис дыка улуг болган. Чүге дээрге чылдың-на киржип турар чурттардан чаңгыс-даа медаль албаан чурттар бар болду. Тыва мөгелерниң хүрежириниң чаражын база шыы­раан көрей чон магадап көрдү. Чыл санында хүрежип киржиривисти көрей чоннуң хүреш федерациязының даргазынга аазаан бис – деп, команданың удуртукчузу, Монгуш Чечен-оол аттыг олимпийжи курлавырлар школазының директору Алексей Тюлюш чугаалады.
  Мөгелеривиске байырдан чедирип, көвей-көвей делегей чергелиг маргылдааларга улуг чедиишкиннерлиг киржирин, алдар-ады делегейге алгып, хей-аъды кезээде бедик чорзун деп күзеп каалыңар!

  Алдынай Саая.

  Реклама