Ставропольда 11 студентиге коронавирус инфекциязын эмчи кижи чыпшырган

  0
  2


  Ставропольдуң кол инфекционист эмчизи Испанияга дыштангаш келгеш, кандыг-даа бот-тускайлаашкын хуусаазын эртпейн, ажылдап үнген түңнелинде, медакадемияның 11 студентизинге коронавирус инфекциязын чыпшырган. Анализтерниң харыызы-биле кол инфекционист коронавирус аарыглыг дээрзин Новосибирскиниң «Вектор» лабораториязы бадыткаан. Санникова март айда Испанияга коронавирус хамчыының кидин түлүк үезинде дыштанып чорааш, чүгле 2 неделя эрткенде, аарыгзап турарын эскерип, эмчилерге хынаткан. Чүгле ынчан ону ийи таланың пневмония диагнозун салгаш, реанимацияже чыттырган. Ол Ставропольдуң күрүнениң эмчи университединде лекциялар эрттирип турар. Даштыкы чурттарже үнгенин университеттиң удуртулгазынга дыңнадыр турган. Ынчалза-даа ону кылбаан. Ынчангаш шак мындыг харыысалга чок кижилерге кеземче херээн оттуруп болурун бижээн чүүлдер социал четкилерде дыргын тарай берген.
  Коронавирус хамчыының дугайында янзы-бүрү догааштырыглар социал четкилерде тарап турарын барымдаалааш, Роспотребнадзор болгаш Россияның Кадык камгалал яамызы албан ёзунуң сайтылары таварыштыр медээлерни көрүп турарын кыйгырып турар.
  РФ-тиң Роспотребнадзор албан чери https://rospotrebnadzor.ru,
  РФ-тиң кадык камгалал яамызы https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19.
  Бо хүн, март 24-түң, статистиказы-биле алырга, Россияда коронавирустан 438 кижи аараанын бадыткаан, 17 кижи сегип үнген, амы-тынындан чарылган кижи чок.
  #coronavirus #коронавирус #covid19 #Тыванын_аныяктары

  Реклама