Тергиин студентини илереткен

  0
  4
  «Тываның аныяктары» солуннуң бо үндүрүлгезиниң аалчызы — Самир Аспан-оол. Ол «Тыва Республиканың тергиин студентизи-2019» регионалдыг студенчи премияның тиилекчилерин допчузу-биле таныштырган.
  — Самир, студентилер ортузунда Тывада бир дугаар эр­тип турар солун мөөрейни таныштырып көрем, тиилекчилерниң аразында аныяктарның аразындан төлептиглер кирген боор аа?
  — Бо регионалдыг студенчи Шаңналды РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң Тывадан сенатору Дина Оюннуң деткимчези-биле бир дугаар эрттирип турар бис. Аңаа очно өөренип турар ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары киришкен. Тывада ниитизи-биле 18 ортумак өөредилге черлери бар. Шаңналдың кол сорулгазы — өөредилге, эртем, спорт, уран чүүл, хөй-ниити ажылы, эки турачы болурунуң талазы-биле чедиишкиннерлиг студентилерни деткиири болур. Мөөрей чүгле чаңгыс чадага эрткен болгаш, бир кижи-ле чүгле чаңгыс номинацияга киржир эргелиг. Шаңналды Татьянаның хүнүнде, Россияның студентилер хү­нүнде, байырлыг байдалга сенатор Дина Оюннуң дузалакчызы ника Куулар-биле кады тывыс­тывыс.
  Ниитизи-биле мөөрейге 31 студент киришкен. Оларның иштинде «Чылдың спортчузу» атка сумога спорт мастери, 19 харга чедир аныяктар ортузунга Россияның бирги чери дээш мар­гылдааның тиилекчизи, элээ­ди­лер ортузунда Европаның бирги чери дээш маргылдааның призёру Чимит Дувендей төлептиг болган.
  «Чылдың чогаадыкчы кижизи» номинацияга республика чергелиг «Фантазия» аныяк хороеграфтар мөөрейиниң II-ни лауреады, Альма-Матер мөөрейниң I-ги вице-мизи, дельфий оюннарының база Универсиаданың культура программаларының киржикчизи Анзат Саая тиилээн. «Чылдың профессионалы» номинацияның тиилекчизи регионалдыг чем­пионат «Аныяк профессионалдар » » Worldskills Russia» мөөрейниң призёру Начын-оол Дамырак Алаш-оол кызы, болган.
  «Чылдың эки турачызы» атка «Салгал» аныяктар шуулганының киржикчизи, Кыззыл кожууннуң ыраккы Каа-Хем суурунга үер үезинде когараан кижилерге ачы-дузазы дээш Тыва Республиканың Аныяктар херээ болгаш спорт яамзының өөрүп четтирген бижииниң эдилекчизи Найыр Серээ төлептиг болган.
  «Чылдың хөй-ниитичизи» номинацияның тиилекчизи Тываның политехниктиг техникумунуң студентилер эвилелиниң даргазы Дукарт Баяр-Цэцэг болган. Оларга ам-даа бо өөредилге чылында чедиишкиннерни күзедим.
  — Республика чергелиг сту­денчи балдан аңгыда, ортумак өөредилге черлери тус-тузунда база эрттирген деп билдим.
  — Оон аңгыда, техникум-колледжтер боттарының иштинде база студенчи балдарны эрттирген. Оларның бирээзи Тываның политехниктиг техникуму боттарының шупту идепкейжи аныяктарын чыып, солун байыр­лалды эрттирген.
  Тес-Хем болгаш Чаа-Хөл кожууннарның баштыңнары Чоду­раа Донгак база Арина Чам­балдың мурнундан «Чылдың студентизи» Сыын-оол Соян­га база Бады-Өлзей Шөмбүлге шаңналдарны тывыскан бис. Боттарының кожууннарындан тергиин өөредилгелиг, чогаадыкчы салым-чаяанныг, хөй-ниитичи студентилеринге деткимчези дээш, оларга четтирдивис.
  — Самир, бодуң база хөй-нии­тичи, кандыг-даа ажылдардан чыда калбас идепкейжи болгай сен. Сенаторнуң дузалакчызы болганыңны каксы таныштырып көрем.
  — Ийе, РФ-тиң Федерация чөвүлелиниң Тывадан сенатору Дина Ивановна Оюннуң хөй-ниити үндезининде дузалакчызы болганымга чоргаарланыр мен. Бистиң кол-ла сорулгавыс сенатор-биле чаңгыс чер-чурттуг­ларывыстың аразынга дорт харылзаа­ны тургузары болур.
  Алена НАН-ХОО
   
  Реклама