Тыва «Сактыышкынның сады» Бүгү-делегей чергелиг акцияга киржир

  0
  0

  #Победа75 #Победа75_Тыва #Тыванын_аныяктары #Сад_памяти


  Россияның девискээринге база СНГ чурттарынга март 18-тен июнь 22-ге чедир Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскааткан «Сактыышкынның сады» акция эртер. Акция үезинде 27 сая ыяштарны олурту көрдүнген. Ол дээрге Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында амы-тынындан чарылган кижилерниң саны. Организаторларның чугаалап турары-биле алырга, олурткан ыяш бүрүзү амы-тынын харамнанмайн, тайбың амыдырал дээш тулчуп чораан дайынчыларга өөрүп четтиргениниң ыдыктыг демдээ болур.
  Тывага 4570 ыяштарны тарыыр, ол — Тыва Арат Республикадан дайынче киржип чоруткан эки турачыларның санынга дең. Баштайгы ыяштарны Кызыл коъш» тураскаалының чанынга апрель 28-те тарыыр.
  Акцияга күзелдиг кижи бүрүзү киржип болур. «Сактыышкынның сады» акцияның Садпамяти2020.рф. албан ёзу сайтызынче кирип алыры чугула. Улаштыр регионун шилээш, кайы черге ыяшты тарыырын бижиптерге, акцияның эртер чери, үези, харылзажыр телефоннары көстүп келир. Оон аңгыда электроннуг сертификатты алыр дизе, албан ёзу сайтызынга бүрүткедип алгаш, ыяшты кымга тураскаадып тарып турарын таныштырып болур арга бар.

  Реклама