ТЫВА СПОРТТУҢ БАЗА БИР ЧОРГААРАЛЫ — АНТОН САЛЧАК

  0
  19

  Хар көшкезиниң адаандан дириг үнген оол – Антон Салчактың дугайында шупту билир боор бис. Ооң-биле чоок таныжаалыңар.

  Антон – 1996 чылдың январьның 16-да Таңды кожууннуң Кочетов суурунга төрүттүнген. Ол – өг-бүлениң хеймер оглу. Кочетов ортумак школазының 1-ги клазынче өөренип киргеш, 2-ги класстан тура, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурунуң дугаары 1 ортумак школазынга өөренгеш, аңаа школаны дооскан. Мугур-Аксы уругларның уран чүүл школазының тыва национал хөгжүм херекселдериниң клазынга өөренип турган. Ону доостурган башкылары – Чинчи Хертековна Шолбан болгаш До­лаана Манзырыкчыевна Кара-Донгак.
  Школачы чылдарында шахмат, хүреш болгаш бокс секцияларынче барып турган. Ол клазының идепкейлиг өөреникчизи турган. Чурук, чогаадылга, ыры, танцы, шии көргүзүг­лери дээш өске-даа мөөрейлерге албан киржир турган.
  «Башкыларым Көгелдей Данзы-Белекович Хертек, Аян Ильич Иргиттиң ачы-дузазы-биле бокска сонуургалым делгемчээн. Олар мени деткип, үргүлчү чагыг-сүмезин берип тургаш, өөредип каан» – деп, Антон чугаалады.
  Ол хостуг үезинде гитарага ойнап ырлаар, ырылар болгаш шүлүктер чогаадырынга ынак, маадырлыг тоолдар болгаш янзы-бүрү номнар номчуур. Ооң ынак артистери – Игорь Көшкендей, Мерген Куулар, Херел Мекпер-оол.
  Антон, 2017 чылда «Мөңгүн-Тайга кожууннуң хүндүлүг хамаатызы» деп атка төлептиг болуп, шылгалда дем­дээн алган.
  Спортчувус, Тываның күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факультедин 2017 чылда кызыл диплом­­биле дооскаш, амгы үеде Кызылдың «Алдын» спортчу клувунга тренер башкы кылдыр ажылдап чоруур.
  Ооң бир дугаар улуг чедиишкини – 2012 чылда Словакия чуртунуң төвү Братислава хоо­райга болуп эрткен кикбоксингиге элээди оолдар ара­зынга делегей чергелиг маргылдаага тиилээн.
  Антон Салчак – кикбоксингиге элээдилер аразынга Россияның 1 дакпыр тиилекчизи (2012 чыл), элээдилер аразынга Делегейниң Тиилекчизи (2012 чыл), аныяктар аразынга Россияның тиилекчизи (2014 чыл), аныяктар аразынга Делегейниң тиилекчизи (2014 чылда – Италия, Римини хоорай), улуг улус аразынга Россияның 5 дакпыр чемпио­ну (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 чылдар), улуг улус аразынга Европаның 2 дакпыр чемпиону (2016 чылда – Словения, Марибор хоорай, 2018 чылда – Словакия, Братислава хоорай), улуг улус аразынга Делегейниң 2 дакпыр чемпиону (2017 чылда – Венгрия, Будапешт хоорай, 2019 чылда – Босния­Герцеговина Сараево хоо­рай), Россия­ның делегей чергелиг спорт мастери база Россия­ның алдарлыг спорт мастериниң нормазын күүсеткен.
  «Ам бо үеде – Россия­ның алдарлыг спорт мас­тери база алдарлыг тренери Мерген Намчалович Монгуштуң чылыг-чымчак холунга кирип, ооң ачызында бедиктерже үнүп, улуг чедиишкиннерни чедип ап чоруур мен. Шупту башкыларымга черге чедир мөгеер мен. База Бүгү делегейниң херээженнер хүнү, март 8 таварыштыр авам, даай­-аваларым, угбаларым, дуңмаларымга кадык­шылды, узун назынны, сеткилинге болгаш амыдырал-чуртталгазынга амыр-тайбыңны, өөрүшкү-маңнайны күзедим! – деп, Антон чугаа­лады.

  АВАМГА ШҮЛҮҮМ

  Кара чажы көгергиже, хоюг холу хорлагыже,
  Карак кызыл, уйгу дыш чок тура дүшпейн,
  Кээргенчиг күжүр ием төлдери дээш кызып чорда
  Карангы дүн, хат шуурган моондак болбаан

  Сорук киирип, удур көрген чылыг караа,
  Сеткилимниң, сагыжымның сергээ болду!
  Аялгалаан тааланчыг, уян, чымчак чараш үнү,
  Амыдырал агымынга өпей ырым болуп чору!

  Амыдырал бергезинге холун салбайн, торулбайн,
  Ажы-төлүн бистерлерни доруктуруп өстүрдүң
  Магаданчыг күчү күштүг, ынак авам
  Маадырларның маадыры сен – Маадыр ием!

  Алдынай СААЯ.
  Чуруктар хуу архивтен.

  (Материалды март 10-нуң дугаары 10 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама