Тывада коронавирус чок

  0
  4

  Март айның сөөлгү хүннериниң медээзи-биле Тывада коронавирус хамчыындан аараан кижи чок. Ындыг-даа болза чурттуң иштинде өөредилге черлери студентилерни бажыңнарындан өөренир кылдыр тараткан. Республикадан дашкаар өөренип турар тыва студентилер база чанып кээп турар. Ынчангаш Роспотребнадзор албан чери СПИД-төвүнге азы Тываның халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге барып, лабораторлуг шинчилгени халаска эрттип ап болур.
  Коронавирус хамчыындан Тывада аараан кижи чок-даа болза, республиканың дээди болгаш ортумак өөредилге черлери студентилерин бажыңдан өөренир хүн чурумунче шилчиткенин март айның сөөлгү декадазында дыңнаткан. Ол дээрге өөредилге программалары ёзугаар студентилер башкылары-биле виртуалдыг харылзааны чорудар. ТывКУ-да бо хевир шагда-ла тургустунган. Сөөлгү чылдарда электроннуг өөредилге хевирин ажыглап, ону сайзырадып турган. Университеттиң студент бүрүзүнде логин база чажыт сөс турар. Башкылар студентизи-биле кайыын-даа харылзажып болур. Порталдарда лекцияларны, семинарларның темаларын, даалгаларны салган. Студент оон көрүп алгаш, боду ажылдарын кылыр аргалыг. А башкызы ону хынааш, үнелелди бээр.
  Карантин чарлааны-биле республиканың студентилери кожууннарже чангылаан.
  #coronavirus #коронавирус #covid19 #Тыванын_аныяктары

  Реклама