УРАН ЧҮҮЛ ФЕСТИВАЛЫ

  0
  24

  ◆ Театр чылынга
  Кызылдың уран чүүл колледжинге Театр чылынга тураскааткан «Шупту чурттарны манап тур бис» деп уран чүүл фестивалы болуп эрткен. Фестиваль дөрт дугаар эртип турар.
  Фестивальдың сорулгазы – ыры-хөгжүм, танцы-самның дузазы-биле бүгү аныяк-өскенге язы-сөөк ылгавайн, бот-боттарының аразында эвилең­­-ээлдек, найыралдыг болурун билиндирери.
  Аңаа Тываның ойнаар-кыс­тар болгаш В.Ш. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының артистери, Чазактың үрер хөгжүм оркестри, Тываның күрүне университединиң моол сургуулдары, Кызылдың транспорт техникумунуң сургуулдары, Кызылдың дугаары 2 школаның 5-ки клазының өөреникчилери база Кызылдың уран чүүл колледжиниң сургуулдары киришкеннер.
  Бо чылын театр чылы болганда, уран талантылыглар театржыткан көргүзүглерин, ыры-шоорун, шүлүүн, танцы-самын келген аалчыларга бараалгадып, бот-боттары таныжып билишкеннер.
  Тываның ойнаар-кыстар театрының артистери «Скоморохи» деп көргүзүгнү, хөг­жүм-шии театрының артистери Олег Сат, Надеж­да Ооржак В. Көк-оолдуң «Хайы­раан бот» деп шиизиниң үзүндүзүн, Чазактың үрер хөгжүм оркестри «Цам» деп танцызы-биле, Моол сургуулдар моол чоннуң танцызын, Кызылдың уран чүүл колледжиниң сургуулдары «Нотр-Дам де Пари» мюзикльден «Бель» деп ырыны, хореография салбыры «Подснежник» балетти, Кызылдың дугаары 2 школазының немелде өөредилге кичээлдериниң япон дыл башкызы Мао Тэраданың удуртулгазы-биле школаның 5-ки клазының өөреникчилери япон ырыны база өске-даа уран чогаадыкчы коллективтер онза, чараш көргүзүглерин бараалгадып, чыылганнарны өөрткеннер.
  Дыка-ла талантылыг уруг­лар бар-дыр. Ылаңгыя Мао Тэрада башкының өөреникчилерин чаптадым. Сцена кырынга 20 ажыг бичии оолдар, уруглар чаптанчыг шимчээшкиннер-биле япон дыл кырынга ырыны башкызы-биле деңге ырлап күүсеткен.
  Фестивальдың киржикчилериниң тааланчыг ырыларын дыңнап, танцы-самын көрүп, кайгамчыктыг салым-чаяанныг уругларга чоргаарланып дыштандым.

  Айхана Монгуш.

  Реклама