Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Кызыл
02 июня, пт
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

Фронтучу маадырларывысты сагыш човаашкын-биле бүргээр

27 апреля 2022
50

Бо чылын бистиң чуртувус ыдык байырлал – Улуг Тиилелгениң 77 чылын демдеглээр. Чылдар эрткен тудум, дайын-чааның чаңгызы ырап, 1940-1945 чылдарда Ада-чурт дайынының киржикчилериниң саны эвээжеп турар.

Дайын киржикчилериниң болгаш хоочуннарның, тылдың ишчилериниң төрээн чуртун немец фашизмден хостажыр дээш канчаар тулчуп чораанын, тиилелгени кандыг өртек-биле чедип алганын төөгүге арттырары бистиң хүлээлгевис.

ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының социал камгалал килдизиниң консультантызы Чечек Күжүгет Ада-чурт дайынының хоочун бүрүзүн онза кичээнгейде алганын @tmgnews17 дыңнаткан.

– Фронтучуларга хүн бүрүде хүндүткелди болгаш кичээнгейни сагыш-сеткилдиң ханызындан илередири, бистиң хүлээлгевис. ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының ажылдакчылары неделя санында фронтучуларның бажыңнарынга чедип, кадыкшылын, херек чүүлдерин сонуургап турар.

Тывада Ада-чурттуң Улуг дайынының амгы үеде дөрт хоочуну бар. Кызыл хоорайда чурттап турар маадырларывыс: Георгий Васильевич Абросимов, Наталья Ивановна Маслова, Кирилл Иванович Марков, Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайда Владимир Николаевич Мухин олар.

Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилеринге деңнеп каан хоочуннар: Таңды кожууннуң Балгазында Илларион Васильевич Шелепов, Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда Анатолий Михайлович Крутиков.

“Бүзээлеткен Ленинградтың чурттакчызы” деп хөрек демдээниң эдилекчизи Кызылдан Борис Борисович Подгорный, фашистиг концлагерьлерге хоругдадып чораан Тожу кожууннуң Ырбан суурдан Алефтина Илларионовна Ширинкина – деп, Чечек Күжүгет чугаалап турар.

«Тываның энерелдиг чүректери» аныяктар шимчээшкининиң идепкейжилери Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарынга, тылдың ишчилеринге доктаамал дузалажып турарлар.

Тыва Арат Республикадан 3000 ажыг совет хамааты болгаш 230 тыва эки турачы фронтуже аъттанган. Аар-берге дайын чылдарында тыва эки турачыларның маадырлыг чоруу Тыва биле Россияны улам чоокшулаштырып, акы-дуңмалышкы чорукту быжыглаарынга улуг рольду ойнаан. Маадырларның чырыткылыг овур-хевири езулуг найыралдың болгаш дузааргак чоруктуң үлегер-чижээ болган.

Тывада бо хүнде тылдың 108 ажыл-ишчизи бар. Кызылда бистиң өгбелеривистиң фашизмге удур демиселге маадырлыг күш-ажылының демдээ болур “Кызыл кош” тураскаалында Тывадан тылдың ишчилериниң Улуг Тиилелгеге киириштирген үлүг-хуузун мөңгежидип сиилбээн. 1941-1944 чылдарда тыва чоннуң фронтуга берген материалдыг дузазының ниити түңү 70 хире сая рубльге дең.