Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Озвучка выделенного текста
Настройки
Обычная версия
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы
(видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию
Кызыл
16 апреля, вт
Настройки Обычная версия
Шрифт
А А А
Фон
Ц Ц Ц Ц Ц
Изображения
Междубуквенный интервал
Одинарный Полуторный Двойной
Гарнитура
Без засечек С засечками
Встроенные элементы (видео, карты и т.д.)
Вернуть настройки по умолчанию

В Дзун-Хемчикском районе выбрали участников "Новой жизни"

13 февраля 2020
61

«ЧАА СОРУК» ТОЛЕВИЛЕЛДИН 
ХОНДЕРГЕЙДЕН, ХОРУМ-ДАГДАН КИРЖИКЧИЛЕРИ 

Тыва Республиканын Баштыны Шолбан Валерьевич Кара-оол эрткен чылдын тончузунде Дээди Хуралга Айыткал кылгаш, «Чаа сорук» деп толевилелди идип ундурген. Чоон-Хемчик кожууннун чагыргазы, хой-ниитизи бо айтырыгны Айыткал кылган хунден эгелээш, бо хуннерге чедир чугаалажып сайгаргаш, тус-тус сумуларнын чагырга даргаларынга, Толээлекчилер Хуралдарынын даргаларынга даалганы берген турган. 

Хуннун бирги чартыында Хондергей сумузунга «Чаа сорук» толевилелге киржир кузелдиг хамаатыларны шилиир чон хуралы Сат Манчакай аттыг кодээ культура бажынынга болуп эрткен. Баш бурунгаар шилилгени сумуга чагырга даргазы Артыш Андреевич Монгуш, сумунун баштыны Айдаш Болай-оолович Дун-Куулар чорудуп, шиитпир ундурерге, Мерген Михаилович, Любовь Доржуевна Монгуштарнын ог-булези толептиг болган. 

Хуралдын башкарыкчызы Болат-оол Куулар «Чаа сорук» толевилелдин киржикчилеринден негелде-сорулгалар кандыг болурун тайылбырлап бээрге, черни ажыглаарынын талазы-биле сумени Алдынай Монгуш делгеренгей кылдыр кылган. Хуралга санал берген Хондергейнин хоочун чурттакчылары, советтер болгаш партия ажылынын хоочуну Пина Хуваяковна Куулар, депутат Роза Доржуевна Донгак, Урана Кошкар-ооловна куулар «Чаа сорук» толевилелдин киржикчизи Мерген Монгушка, оонун ишти Любовь Доржуевнага бузурелди илередип, оларнын мал-ажылынга ажылдап болурун илередип деткээннер. 

Хуннун ийиги чартыында ажылчын болук Хорум-Дагга четтивис. 
Хорум-Даг сумузундан толевилелдин киржикчилери кылдыр сумунун удуртулгазы шилилгени Чимис Гастелович Шойдак-биле Сайхоо Маадыровна Монгушка доктааткан. Хуралдын чорудулгазын Болат-оол Куулар Хондергейге дег тайылбырлааш, Хорум-Дагнын чурттакчыларындан аныяк ог-буленин дугайында санал-бодалдарын айтырган. 
Хорум-Дагда Херээженнер Човулелинден Амак Койбааевна Ондар, хоочун башкы Людмила Сонай-ооловна Баазан, аныяктар талазы-биле ажыл чорудуп турар Орлана Викторовна болгаш Чимис Шойдактын авазы Маргарита Дугаржаповна Шойдак, сумуда адалар Човулелинин даргазы Станислав Дашкаевич Ооржак, Чадаанада херээженнер, хоочуннар Човулелинин кежигуну Татьяна Комбуевна Ооржак оолдун, кыстын-даа талазындан ада-огбелери мал малдап чораанын дыннадып, эрес-кежээ болурун чагывышаан, ук толевилелге киржип болурлар деп туннээн. Хуралдын шиитпири-биле чангыс аай бадылааннар. 

www.tmgnews.ru «ТуваМедиаГрупп»
Фото из открытых источников

Аналитика и мнения