5 C
Кызыл
Пятница, 10.04.20

Россияга ЕГЭ-лерни чылдырбас

0
РИА-медээлерниң апрель 7-де дыңнатканы-биле алырга, чаңгыс аай күрүне экзаменнерин өске хуусааже чылдырбас. Ол дугайында Россияның чырыдыышкын яамызының сайыды Сергей Кравцов медеглээн."Чаңгыс аай...

Таврида чалап турар!

0
Уран чүүлдүң болгаш культураның аныяк ажылдакчыларының шуулганы «Таврида» киржикчилерниң болгаш волонтерларның бүрүткелин эгелээн.Бо чылын шуулган июнь 1-ден октябрь 10-га чедир үргүлчүлээр. Ындыг-даа...

«Черниң шагы»: онлайн-хевирге эртер

0
«Черниң шагы» Бүгү-делегей чергелиг экологтуг акция Онлайн-хевирге эртерин дыңнадып турар. Коронавирус инфекциязы делегейде дыргын тарап турары-биле, массалыг хемчеглерни шагда-ла соксаткан. Москвага экологтуг...

Бис силерни дээш ажылдап тур бис, а силер бисти дээш бажыңыңарга...

0
Тываның Аарыгларга удур кадыкшылга төвү коронавируска удур делегей чергелиг флешмобту деткип, оларга катчып, республиканың чурттакчы чонун чугула чылдагаан чок черге бажыңнарындан үнмейн...

Уважаемые жители и гости республики!

0
По просьбам многих наших земляков, находящихся за пределами республики сообщаем о том, что из г. Красноярска до г. Кызыла можете добраться на...

Иммунитет на коронавирус

0
Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19.Люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, вырабатывают иммунитет к этому заболеванию.«Сегодняшние...

Тывада коронавирус чок

0
Март айның сөөлгү хүннериниң медээзи-биле Тывада коронавирус хамчыындан аараан кижи чок. Ындыг-даа болза чурттуң иштинде өөредилге черлери студентилерни бажыңнарындан өөренир кылдыр тараткан....

Ставропольда 11 студентиге коронавирус инфекциязын эмчи кижи чыпшырган

0
Ставропольдуң кол инфекционист эмчизи Испанияга дыштангаш келгеш, кандыг-даа бот-тускайлаашкын хуусаазын эртпейн, ажылдап үнген түңнелинде, медакадемияның 11 студентизинге коронавирус инфекциязын чыпшырган. Анализтерниң харыызы-биле...

Тывада туберкулез аарыы бадып турар

0
2019 чылдың түңнелдери-биле республикада туберкулез аарыы­ның болгаш оон өлүп-хораар чоруктуң көргүзүглери бадып турза-даа, байдал нарын бооп артпышаан. 2019 чылда диспансер учедунче туберкулез...

Путин: бүгү-российжи бадылаашкын чугула-даа болза, хамаатыларның кадыкшылындан өске кол чүүл чок

0
Владимир Путин март 17-де Төп соңгулда комиссиязының удуртукчузу Элла Памфилова-биле ужурашкаш, РФ-тиң Үндезин Хоойлузунче өскерилгелер киирер бүгү чоннуң бадылаашкын хүнүн короновирус тарап...

Тыва «Сактыышкынның сады» Бүгү-делегей чергелиг акцияга киржир

0
#Победа75 #Победа75_Тыва #Тыванын_аныяктары #Сад_памятиРоссияның девискээринге база СНГ чурттарынга март 18-тен июнь 22-ге чедир Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскааткан «Сактыышкынның сады» акция эртер. Акция үезинде...

КС признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны

0
Конституционный суд РФ признал соответствующим Основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России Владимира Путина после...

Артыш Монгуш, «Тываның буянныг чүректери» организациязының даргазы: эки турачы чорукту Россиянын...

0
Чурттуң Үндезин Хоойлузунга чугула өскерилгелер киирер бүгү чоннуң бадылаашкын хүнү – апрель 22-ниң хүнү кылдыр доктааттынган. Үндезин Хоойлуга өскерилгелерни киирери-биле, ол хүнде...

Сугдер Бады, кардиохирург: поправки в Конституцию станут гарантом повышения эффективности всей...

0
– Среди поправок к Конституции есть принципиально важные аспекты, во-первых, право на качественную и доступную медицинскую помощь. Доступность и качество медицинской помощи...

Фронтучу тыва кыстар

0
#Победа75 #Победа75_Тыва #Тыванын_аныяктары #Подвиг_тувинских_добровольцев Он эки турачы кыстың дайынчы оруу имирербес алдар-биле шыптынган. Ол кыстарның маадырлыг чоруктарының дугайында келир үениң-даа салгалдары утпас, оларның чүрээнге мөңге чурттаар.Тыва...

#Эзирлерниң_уязы

0
#Эзирлерниң_уязы #Бичии_мөгелер #Спорт #Тыванын_аныяктары"Тываның аныяктары" солуннуң бо үндүрүлгезиниң аалчызы, хостуг хүрешке ССРЭ-ниң спорт мастери Алексей Чамбал-оол делегей чергелиг бичии мөгелер хүрежиниң база губернатор төлевилелиниң дугайында...

Россияның сургуулдарның X Кышкы Спартакиадазы болуп эгелээн

0
#Спорт #Тыванын_аныяктары #Спартакиада_студентыЭрткен айның эгезинден тура, апрель 3-ке чедир Красноярск хоорайга Россияның сургуулдарның (аныяктарның) X Кышкы Спартакиадазы болуп эгелээн. Аңаа 3200 спортчулар киржир, 214...

Бичии мөгениң тиилелгези

0
#Эзирлерниң_уязы #Тыванын_аныяктары Кызыл хоорайның уруглар садтарынга Шагаа байырлалын таварыштыр бичии оолдар ортузунга хүреш маргылдаалары болуп эрткен. «Алёнушка» уруглар садынга болган хүреш маргылдаазынга бичии мөгелер...

Чараш мага-боттуң спорту

0
«Тывада чурттап турар спортчуларның тиилеп алыры берге, харын-даа шаңналдыг черлер алыры безин чөгенчиг, оларның арга-дуржулгазы чок. Шаңналдыг черлерни өскээртен келген спортчулар үлежип...

0
Солагай талакы болгаш оң талакы дача ниитилелдериниң чурттакчыларының кичээнгейинге!Март 1-ден эгелеп, республиканың девискээринге туберкулезка удур демиселдиң шудургу айы чарлаттынган. Ынчангаш чурттакчы чоннуң...

#Шагаа_2020_Күске_чылы_ужурлар ЧЫЛЫВЫСТЫҢ ШЫНАРЫ

0
Өг-бүле тутканнарның меңгилери 9:1, 8:7, 6:2, 4:3 болур болза, ол ийиниң сагыш-сеткили тааржыр, эви быжыг, эди кѳвей, аас-кежиктиг болганы ол.Өгленгеннерниң меңгилери 9:9,...